Genovis utökar produktportföljen och lanserar tre produkter för glykananalys

Genovis utökar sin produktportfölj och lanserar tre unika enzym för analys av glykaner. OpeRATOR™ som är ett helt unikt proteas delar proteiner exakt vid stället för en viss typ av glykan. OglyZOR™ och SialEXO™, har förbättrad prestanda jämfört med liknande enzym på marknaden och ger tillsammans med OpeRATOR ett unikt och spetsigt erbjudande inom glykananlys. Samtliga enzymprodukter är utvecklade internt på Genovis och har patentsökts.

Utvecklingen av nya biologiska läkemedel och forskning för bättre behandlingar av svåra sjukdomar kräver nya vertyg. Genovis har genom nära kontakt med kunder uppfattat att det finns stora utmaningar inom området O-glykananalys. Glykaner är en sorts sockermolekyler som ofta förekommer på proteiner tex antikroppar och Genovis nya enzymer för O-glykananalys är framförallt intressant för läkemedelsbolag som utvecklar biologiska läkemedel och forskare inom området glycomics.

-        Vi har under en tid förstått att O-glykananalys är speciellt utmanande för forskare som arbetar med nya typer av biologiska läkemedel och att befintliga verktyg på marknaden är en begränsande faktor för de som arbetar inom detta område. Vi har därför arbetat intensivt för att utveckla verktyg som kan hjälpa forskare och läkemedelsindustri att förstå och kavlitetskontrollera O-glykaner på ett lättare och bättre sätt, säger Fredrik Olsson, vd i Genovis.

Lanseringen av O-glykanportföljen är Genovis tredje produktlansering under våren och sammantaget har 5 produkter lanserats hittills i år. Produkterna för O-glykananalys kommer att presenteras på den internationella konferensen ASMS i Indianpolis 4-8 Juni. Bolaget lanserade tidigare i april GlyCLICK™ som är en ny teknologi för märkning av antikroppar samt i maj FabALACTICA för analys av antikroppbaserade läkemedel. Lanseringen av OpeRATOR, OglyZOR och SialEXO innebär att Genovis nu har tolv unika enzym i produktportföljen för analys av antikroppar och proteiner samt en produkt för märkning av antikroppar.

MER OM O-GLYKANER

Det finns två huvudtyper av glykaner (sockerkedjor) som sitter på proteiner: N-glykaner och O-glykaner. O-glykaner är svårare att analysera eftersom de fäster mer obestämt till proteiner samtidigt som det saknas samma vertygslåda som för N-glykaner för att analysera dem. Många humana proteiner innehåller O-glykaner och forskning tyder på att de har en stor betydelse för biologiska processer.

För mer information om o-glykaner: http://www.genovis.com/products/enzymes-for-o-glycans/

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.  Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning . Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017.

Om oss

Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget Genovis Inc. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar