KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMAN I GENOVIS AB (PUBL) DEN 20 DECEMBER 2019

Report this content

Vid extra bolagsstämman fattades följande beslut: 

Stämman beslutade i enlighet med huvudägarens förslag att entlediga Mårten Winge som lämnar styrelsen på egen begäran av personliga skäl samt välja Sarah Fredriksson till ny styrelseledamot och styrelsens ordförande.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

 

Prenumerera

Dokument & länkar