Gesta Holding byter namn till Elevate AB

Gesta Holding byter namn till Elevate AB Gesta Holding som noteras hos Fischer Partners på den inofficiella listan, byter namn till Elevate AB. Namnändringen som tidigare aviserats träder i kraft från och med idag, fredagen den 19 maj. De befintliga biomedicinska verksamheterna inom fd Gesta Holding kommer att avyttras och Elevate AB kommer därefter att vara ett renodlat Venture Capital-bolag för entreprenörer inom internet och trådlös kommunikation. Elevates verksamhet kommer att bedrivas inom två affärsområden - Elevate Lab (drivhusverksamhet) och Elevate Solutions (egen rörelseverksamhet). Huvudkontor och Venture Lab förläggs till den egna fastigheten på Södermalm i Stockholm där möjlighet till boende också kommer att erbjudas för entreprenörer och partners. Elevate Lab är bolagets venture capital-del. Genom att tillföra kapital, kunskap, kontaktnät, arbets- och boendemöjligheter skapar Elevate Lab snabb och uthållig tillväxt för nystartade företag och entreprenörer. Elevate Solutions är bolagets egen rörelsedrivande verksamhet inom internet och trådlös kommunikation. Solutions erbjuder helhetslösningar för att vidarutveckla kundernas affärsmodeller på internet och i en trådlös miljö. Elevates affärsidé är att förkorta time to market och skapa snabb och uthållig tillväxt för nystartade företag och entreprenörer. Sedan bolagsstämman i april har Elevate genomfört fem företagsförvärv i linje med den nya verksamhetsinriktningen. Elevates målsättning är att under fjärde kvartalet i år vara hel- eller delägare i 15-20 företag, att ha etablerat verksamhet eller allianser i fem länder i Europa samt ha ambassadörer i Asien och USA. Målsättningen för affärsområdet Elevate Solutions är att redan under fjärde kvartalet 2000 på årsbasis ha nått ett positivt kassaflöde. Elevate avser söka notering på OM Stockholmsbörsen i höst. För ytterligare information kontakta: VD Peter Cederqvist, telefon 0704 26 90 01. Elevate AB, huvudkontor, telefon 08-506 362 00, fax 08-503 10 399. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00910/bit0002.pdf

Dokument & länkar