Gesta rekryterar avhoppare från AstraZeneca

Gesta rekryterar avhoppare från AstraZeneca Gesta Holdings helägda dotterbolag, TecTown International, har rekryterat ett tiotal högkvalificerade experter som hoppat av från AstraZenecas IT- avdelning i Södertälje. Tillsammans med TecTowns specialister på integration av datasystem ska driftexperterna från Astra bygga upp ett nytt kunskapsföretag inom Gesta- koncernen. Driftchefen på Astras IT- avdelning, Kenneth Nykvist, och hans medarbetare, har under 15 års tid utvecklat Astras datacenter till en mönsteranläggning för datadrift med cirka 6000 användare och omkring 100 servrar. Trots omfattningen kräver anläggningen numera endast 15 anställda för att klara driften. Tillsammans med TecTowns specialister på systemintegration skall de före detta Astra-medarbetarna bygga upp en verksamhet som om två år förväntas omsätta 200 Mkr. För närvarande sysselsätter TecTown 24 personer och bolaget räknar med att till årsskiftet ha fördubblat personalstyrkan till cirka 50 anställda. Växande marknad Trots att bolaget befinner sig i ett uppbyggnadsskede har man redan tagit hem ett tiotal uppdrag. TecTown har dessutom godkänts som systemintegrationspartner för Compaq vilket förutom konsulttjänster innefattar allt från desktop- till Compaqs största serverlösningar. TecTowns affärsidé är att vara det mest kvalificerade konsultbolaget för IT- tjänster inom datacenter och systemintegration. Marknaden är betydande och potentialen växer i takt med att företagen i allt högre utsträckning väljer att outsourca sina IT- tekniska enheter. TecTown kommer att specialisera sig på att effektivisera kundföretagens datadrift. Uppdragen kan omfatta allt från idé till systemmiljö. - Vi har driftkompetens för de flesta miljöer på NT och Unix samt på VMS, Tandem och större datalagringssystem, säger Anders Lindmark, VD på Tec Town International AB. Tre intäktsområden TecTowns intäkter genereras från tre kompletterande verksamhetsområden - datacenterverksamhet, systemintegration och specialistkonsultverksamhet. Datacenterverksamheten bedrivs i två egna datahallar med en sammanlagd yta på 250 kvadratmeter. Verksamheten vänder sig dels till .com företag som vill ha en säker drift och samtidigt en partner som löpande kan utveckla den tekniska plattformen under snabb expansion. Dessutom vänder sig TecTown till medelstora och stora företag som behöver en partner för att driva, utveckla och effektivisera sin datamiljö. Inom det andra verksamhetsområdet, systemintegration, genereras intäkter av att bolaget bygger totala systemlösningar åt kunderna där systemen kan placeras antingen hos TecTown eller hos kunderna i Sverige eller utomlands. Specialistkonsultverksamheten omfattar bland annat system- management och teknisk projektledning. Avgörande för internet och e- handel Inom Gesta Holding, som nyligen förvärvade aktierna i TecTown, understryker VD, Peter Cederqvist, betydelsen av kompetens på integrations- och driftsidan. Han menar att det kommer att vara en avgörande faktor för hur snabbt internet och e- handeln kommer att utvecklas. Entreprenörsbolagen i Gesta- koncernen skall snabbt nå ut till marknaden och kommersialisera sina tjänster. - Tillsammans med våra samarbetspartner kommer vi att bygga stora sajter vilket kräver kostnadseffektiv drift med betydande kapacitet som dessutom garanterar god tillgänglighet och ett minimum av driftstörningar, säger Peter Cederqvist. Stockholm den 16 maj 2000 Gesta Holding AB Eventuella förfrågningar besvaras av Anders Lindmark på telefon 08- 50310330 eller 0701-813330 och av Peter Cederqvist på telefon 0704-269001. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00590/bit0002.pdf

Dokument & länkar