GET Group AB (publ) Q3

Report this content

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Styrelsen och verkställande direktören för GET Group AB (publ) (”GET Group” eller ”bolaget”) avger härmed delårsrapport för de första tre kvartalen 2021.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:00 CET den 30 november 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Christian Beitnes, VD

Telefon: +46 8 1220 4146

E-post: lars.beitnes@getgroup.se

Investor Relations: ir@getgroup.se

Om GET Group:

Om Get Group:GET Group är ett investeringsbolag med fokus på energi och hållbarhet. Vi skapar världens mest övertygande börsnoterade ESG-teknikföretag genom att äga och finansiera de unika teknikföretagen som är engagerade i energiproduktion och energibesparing.
GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, SE-411 16 Göteborg
www.getgroup.se | www.rock.energi | www.lightcircle.io

Dokument & länkar