GET Group utser Mangold Fondkommission som Mentor isamband med omnoteringsprocess på NGM Nordic SME

Report this content

GET Group AB (”GET Group” eller ”Bolaget”), meddelar härmed att Bolaget har utsett Mangold  Fondkommission AB (”Mangold”) som Mentor till Bolaget på Nordic Growth Markets (NGM), Nordic  SME. 

Mangold kommer att bistå Bolaget vid den omnoteringsprocess som efterfrågats av NGM Nordic SME till  följd av de omvända förvärv som genomförts av Bolaget. 

Under den aktuella omnoteringsprocessen kommer Bolagets aktier fortsatt att handlas under  observation på NGM Nordic SME, vilket är ett standardförfarande vid ett s.k. omvänt förvärv som  innebär väsentlig förändring i verksamhet. Omnoteringsprocessen beräknas kunna genomföras under  andra kvartalet 2022.

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta: 

Morten Groven, VD 

Tel: 0047 416 28 138 

E-post: ir@getgroup.se 

www.getgroup.se 

Om GET Group: 

GET Group är ett investeringsbolag med fokus på energi och hållbarhet. Vi skapar världens mest  övertygande börsnoterade ESG-teknikföretag genom att äga och finansiera de unika teknikföretagen  som är engagerade i energiproduktion och energibesparing. 

GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, SE-411 16 Göteborg www.getgroup.se | www.rock.energy | www.lightcircle.io

Prenumerera

Dokument & länkar