Net Trading Group NTG AB har bytt namn till GET Group AB

Report this content

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Net Trading Group NTG AB (publ) till GET Group AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 18 oktober 2021.

Den 24 september 2021 beslutade vid extra bolagsstämma i Net Trading Group NTG AB (publ) att bolaget ska byta namn till GET Group AB (publ) och namnändringen är numera registrerad vid bolagsverket per tisdagen den 12 oktober 2021.

Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med måndagen den 18 oktober 2021. Bolagets nya logga och hemsida kommer lanseras per måndagen den 18 oktober 2021.

Nytt listningsnamn kommer att vara GET Group AB och nytt kortnamn för aktien kommer att vara GETG.

ISIN och instrument-ID förblir oförändrade.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Christian Beitnes, VD - NTG

Telefon: +46 8 1220 4146

E-post: lars.beitnes@ntginvestor.se

Eller:  ir@ntginvestor.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2021 kl 13.30

Net Trading Group NTG AB (publ) (handelssymbol: NTGR) är ett holistiskt nordiskt ESG-företag som äger unik teknikrelaterad till energiproduktion och energibesparing via Rock Energy respektive Lightcircle. Vår teknik gör det möjligt för oss att följa kraften genom hela kretsen - från våra kraftverk till våra smarta och unika eluttag. Genom att kombinera produktmixen av både Rock Energy och Lightcircle kan större utvecklare nu skaffa energi i områden där det inte finns något nätverk, vilket minskar bekymren kring oförutsägbara energikostnader och instabila eller överbelastade nät.

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg

www.ntginvestor.se

www.lightcircle.io  www.rock.energy

Prenumerera

Dokument & länkar