Rock Energy

Report this content

Efter den senaste namnändringen till GET Group, presenteras en uppdatering från koncernens största dotterbolag Rock Energy i en video som nu har publicerats på vår webbplats getgroup.se idag klockan 08:00 CET.

GET Group är ett investeringsbolag med fokus på energi och hållbarhet. Vi skapar världens mest övertygande börsnoterade ESG-teknikföretag genom att äga och finansiera de unika teknikföretagen som är engagerade i energiproduktion och energibesparing.

Video: Rock Energy

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Christian Beitnes, VD

Telefon: +46 8 1220 4146

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl 08.00 CET

E-post: ir@getgroup.se

Dokument & länkar