GGP överväger att omorganisera tillverkningen, vilket påverkar fabriken i Tranås

Global Garden Products (GGP), ägare till GGP Sweden AB, har idag kallat till ett informationsmöte med facket. GGP överväger en omorganisation av sin tillverkning som, om den genomförs, kan leda till uppsägningar vid fabriken i Tranås. Syftet är att förbättra GGP-produkternas konkurrenskraft på marknaden.

GGP har en begränsad tillverkning i Tranås som sysselsätter cirka 20 personer av de totalt 75 som arbetar för GGP på orten. Produktionen består i huvudsak av kontraktstillverkning för en tredje part och tillverkning av Stigas Titan-modell, samt klippaggregat för åkgräsklippare. GGP:s överväganden inbegriper en möjlig situation där uppsägningar kan komma ifråga. I samband med detta kommer GGP att varsla Arbetsförmedlingen i Tranås om att 25 personer inom tillverkning och tillverkningsrelaterade tjänster kan beröras.

”Det är förstås tråkigt att leverera ett sådant här besked till våra anställda i Tranås. Tidperioden som kontraktstillverkare har avslutats i enlighet med avtalet med beställaren. Kvar blir då Titan-modellerna och klippaggregaten, som inte kan fortsätta tillverkas med tillräckligt låg kostnadsbas för att kunna behålla sin konkurrenskraft. Därför tvingar detta oss att hitta andra tillverkningsalternativ för att behålla produkternas möjligheter på marknaden”, säger Georg Metz, Koncernchef för GGP.

Merparten av verksamheten i Tranås kommer inte att påverkas. Den svenska försäljningsavdelningen och det nordiska distributionscentret för produkter och reservdelar kommer att stanna i Tranås.

”Vi satsar ordentligt på varumärket Stiga och produktsortimentet. Vi gör stora investeringar i återförsäljarstöd och service, investeringar i logistikcentret i Tranås samt större investeringar i marknadsföring samt forskning och utveckling, i syfte att ytterligare stärka kunderbjudande och försäljning”, säger Georg Metz.

Beroende på resultatet av förhandlingarna med fackföreningarna, så kommer den tänkta omorganisationen att starta under sommaren 2014.

För ytterligare information, kontakta:

Franco Novello, Senior Vice President Integrated Operations, GGP, tel +39 0423 450839

Per-Olof Rydh, VD, GGP Sweden AB, tel: +46 (0)140 67813

GGP är en ledande tillverkare av gräsklippare och annan kraftutrustning för trädgårdsbruk, med 1 100 anställda och en omsättning på 430 miljoner euro. Koncernen har över 100 års marknadserfarenhet och välkända konsumentvarumärken – Stiga, Alpina, Mountfield, Atco och Castelgarden. GGP är även en betydande kontraktstillverkare. GGP har närvaro i cirka 100 länder över hela världen och har helägda kommersiella dotterbolag och representation på de flesta större marknader i Europa.

Dokument & länkar