Analysguiden: Avslutning i stark stil

GHP växte återigen snabbare än väntat i 4 kv. 2018. Förbättrad lönsamhet möjliggör satsningar för expansion vilket ger stöd åt tillväxtutsikterna i Norden. En möjlighet till nya avtal i Mellanöstern är en joker i leken. Vi höjer prognoser och motiverat värde.     

Med en tillväxt på 16 procent i fjärde kvartalet avslutade GHP fjolåret i stark stil. Ökningen var tydligt över våra förvänt¬ningar och inte minst kärnverksamheten i Norden glänste på översta raden, trots en lång julledighet. Resultatet var det bästa i GHPs historia vilket bådar gott inte minst då bolaget samtidigt har tagit kostnader för utbyggnad av kliniker. Detta i kombination med att verksamheten i Förenade Arabemiraten levererade enligt plan uppvägde ett ökat underskott i segmentet Vårdsamverkan.

En plump i rapporten var ett försämrat kassaflöde under det 4 kv. Det berodde i sin tur på högre investeringar, bland annat för etablering av den nya kliniken i Stockholm avseende ortopedisk dagkirurgi, samt fortsatt hög rörelsekapitalbindning i segmentet International. Även om satsningar på expansion lär fortsätta under 2019, bedömer vi att kassaflödet bör förbättras. För Vårdsamverkan spår vi minskad förlust under 2019 i takt med att satsningar på digitala lösningar kan slutföras och det utökade samarbetet med Trygg Hansa får full effekt på omsättningen. Styrelsen föreslår att utdelningen återupptas (0,30 kr per aktie) vilket vi ser som hanterbart och som en positiv långsiktig signal.

Vi ser sammantaget förutsättningar för god tillväxt även under kommande år, från en högre bas än vi tidigare räknat med. Vi justerar följaktligen upp våra prognoser för 2019 till 2020, med cirka två procent på intäkterna och tre procent på resultatet. Vi höjer motiverat värde i basscenariot med till 14,1 kr (12,4). Höjningen får stöd av att GHP enligt vår beräkning värderas med en viss rabatt jämfört med sektorkollegor, trots en stark kursutveckling.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Prenumerera