Analysguiden: Nytt avtal stärker

Ett nytt managementavtal i Mellanöstern stärker tillväxt- och lönsamhetsutsikterna för GHP. Verksamheten i Norden levererar resultatökning i kv2 trots en sen påsk. Vi höjer våra prognoser och det motiverade värdet per aktie tydligt.

I mitten av juni meddelade GHP att segmentet International träffat ett managementavtal för ett nybyggt sjukhus i Kuwait. Avtalet bedöms vara värt 35-45 MSEK per år med marginaler på 30-40 procent. GHP:s satsning på affärsutveckling i regionen bär således frukt och avtalet ger ett tydligt avtryck på koncernens resultat det närmaste åren. GHP får också en bredare bas i Mellanöstern vilket kan stärka förutsättningarna att vinna nya affärer för segmentet International.

Rapporten för kv2 2019 gav ytterligare en bekräftelse på att GHP är i bra form med en starkt tillväxt (+16,7 procent) och god resultatökning (+16,0 procent). Även om det delvis berodde på en ändrad periodisering av intäkterna inom segmentet International, var vinstutvecklingen i klinikerna Norden mer än godkänd givet utmaningar under det gångna kvartalet, enligt vår bedömning. GHP:s satsningar på att stärka samarbetet med försäkringsbolag de senaste åren skördar vidare framgångar vilket återspeglas i att segmentet Vårdsamverkan växer snabbare än vad vi tidigare hade räknat med.

Vi gör generellt prognoshöjningar vilka slår igenom för nästa år med cirka fem procent för omsättningen och tio procent vad gäller EBITDA-resultatet. Detta framför allt som en följd av det nyligen vunna avtalet i Kuwait. En framflyttad positon för den internationella verksamheten motiverar också ett antagande om en högre rörelsemarginal på lång sikt, enligt vår bedömning. Sammantaget höjer vi det motiverade värdet i basscenariot med tolv procent till 16,3 kronor per aktie från 14,5 kronor. Vi bedömer att en relativvärdering indikerar en motsvarande potential i aktien.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Prenumerera