Analysguiden: Tillväxt på bred front

Report this content

GHP redovisar en organisk tillväxt på 20 procent i kv3 och vänder till vinst i en säsongsmässigt svag period. Den nya affären i Kuwait har fått en bra start. Vi justerar upp våra prognoser och det motiverade värdet dras upp med 16 procent. 

Under det tredje kvartalet uppgick tillväxten till närmare 26 procent, varav drygt 20 procent organiskt. Tillväxten skedde på bred front. De nordiska klinikerna växte 14 procent organiskt vilket är en bekräftelse på att GHP har växlat upp tillväxttakten på hemmamarknaden. Det nya managementavtalet i Kuwait  har också genererat intäkter snabbare än vi hade räknat med. Det tredje kvartalets resultat är normalt säsongsmässigt svagt på grund av att semestrar innebär ett lågt kapacitetsutnyttjande i de nordiska klinikerna. GHP vände dock till ett positivt resultat och EBIT uppgick till 6,6 MSEK (-5,4), framförallt som en följd av resultatförbättringar i International men även i Norden. Även segmentet Vårdsamverkan visade ett positivt resultat.

Starkare tillväxt än väntat gör att vi höjer våra prognoser  på intäktssidan med omkring tre procent för 2019 till 2020. Det får stöd av en bra rekryteringstakt och utbyggnad av kapacitet i kliniker i exempelvis Stockholm och Köpenhamn. Marginalerna har samtidigt stärkts vilket visar att GHP varit framgångsrika i att hantera utmaningar som ändrade skatteregler för inhyrd vårdpersonal och ett kostnadstryck i vissa delar av Stockholm.  Vi har också antagit en snabbare tillväxt än tidigare för International vilket ger stöd åt marginalutsikterna. Det medför att vi höjt resultatprognoserna (EBITDA) med tio procent för 2019 och sju procent för 2020.

Som en följd av prognosjusteringarna höjer vi motiverat värde med 16 procent till 18,9 kronor per aktie (tidigare 16,3). Detta värde bygger på en kombination av en kassaflödesvärdering och en relativvärdering.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden