Analysguiden: Ett snabbt tillfrisknande

Report this content

GHP:s resultat för 4 kv. 2017 överträffade våra förväntningar med råge. Det indikerar att vidtagna åtgärder tar skruv. Goda expansionsmöjligheter ger stöd åt en förväntad vinståterhämtning under 2018.

GHP Specialty Care över­raskade med att redovisa sitt bästa resultat för ett fjärde kvartal hittills. Trots att om­sättningen var i linje med våra förväntningar översteg EBITA-resultatet vår prognos med 33 procent. Vi hade underskattat hur snabbt vidtagna åtgärder skulle ta skruv. De snabba kostnads­ökningarna tidigare under 2017 kombinerat med ett ganska svagt kapacitetsutnyttjande var ett visst frågetecken inför rapporten. Det är i det sammanhanget ett styrke­besked att GHP gjort tydliga framsteg på dessa punkter.

GHP upplever en stark efterfrågan i Norden och kommer under 2018 att öka kapaciteten i befintliga kliniker och öppnar också nya enheter. Stor potential finns också i den internationella verksamheten som haft något av ett mellanår. Det ger stöd åt tillväxtutsikterna de kommande åren.  

Aktörerna på den svenska vård­marknaden lever med pris­press och stigande lönekostnader. GHP vill balansera detta genom en hög andel intäkter från sjukvårds­försäkringar och expan­sion i Mellanöstern. Den svenska politiska debatt­en om att begränsa vinster för privata aktörer i välfärds­sektorer, liksom att beskatta sjukvårds­försäkringar, skapar osäkerhet men vi bedömer att risken för GHP begränsas av det ökande behovet av effektiv vård.

Med ett starkt 4 kv. i ryggen har vi höjt våra intäkts- och resultat­prognoser. Den slopade utdelningen är ett streck i räkningen men vi ser ingen överdriven dramatik i detta beslut. En förväntad god vinst­återhämtning ger stöd åt en positiv syn. Vi beräknar ett motiverat värde på 10,9 kronor per aktie (10,2). Med en större bedömd potential höjer vi till Köp. 

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden