Analysguiden: Minskade intäkter på grund av Covid-19 – men vi ser återhämtning

Report this content

GHP Speciality Care överträffar våra förväntningar under Q2 2020, vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter under kommande år och justerar upp riktkursen. 

Minskade intäkter i kvartalet men vi ser återhämtning framöver

GHP minskade sina intäkter något på grund av situationen med Covid-19 som tvingat bolaget att anpassa sin verksamhet från specialistvård till utlåning av personal och kostnadsbesparingar. Intäkterna minskade till 317 MSEK andra kvartalet 2020 ned från 335,7 MSEK under andra kvartalet 2019. Resultat före finansiella poster ökade dock något till 20,5 MSEK under andra kvartalet 2020 från 17,1 MSEK under andra kvartalet 2019, där affärsområdet Vårdsamverkan hade tydligaste bidraget med en förbättring från -2,4 MSEK under 2019 till +3,6 MSEK under 2020.

 
Vårdskuld har byggts upp som gynnar GHP framgent

Det fokus som varit på att hantera Covid-19 under främst andra kvartalet 2020 har skapat ett uppdämt behov av vård och behandlingar som måste börja betas av, något som kommer att gynna GHP. Frågan är hur situationen med Covid-19 kommer att påverka andra halvan av 2020 och möjliggöra för bolaget att återgå till sin normala affärsverksamhet. Vi bedömer fortsatt att omsättningen under 2020 kommer vara relativt oförändrad jämfört med 2019 men med en tillväxt under 2021.

God kostnadskontroll

GHP har visat en imponerade kostnadskontroll under Q2 2020 och vi bedömer att man kommer kunna ta med sig en del av detta även under en normaliserad verksamhet, detta då man haft möjlighet att optimera många delar i sin verksamhet utan att det gått ut över den kvalitét man levererar.

 
Ökat marginalantagande driver upp motiverat värde

Med en tillväxt som återgår till det mer normala under 2021 och med ett bolag som kunnat förbättra sina marginaler genom optimerade arbetsmetoder, ser vi ett högre motiverat värde som uppgår till SEK 21,6 per aktie. Framöver ser vi speciellt affärsområdet International som mycket spännande tack vare dess skalbarhet. 

 

Läs hela analysen här:

(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-ghp-fortsatt-koplage-i-vardkoncernen)