Analysguiden: Stark tillväxtkurva

Report this content

GHP fortsätter visa upp en stark tillväxttrend även under årets inledande kvartal. Vi höjer därför intäktsprognosen. En relativvärdering pekar på potential i aktien och eventuella nya avtal i Mellanöstern är därtill en möjlig värdedrivare.

GHP levererade under första kvartalet återigen stark tillväxt (+18 %) över våra förväntningar. Drivkrafter var en stark utveckling i de nordiska klinikerna (+14 %) bland annat präg¬lat av en stark efterfrågan från försäkringskunder. Vårdsam-verkan, som är särskilt inriktat mot dessa kunder, växte med 170 procent på grund av det nya omfattande avtalet med Trygg Hansa. Rapporteringen präglas i hög grad av övergången till IFRS 16 vilket har en starkt positiv påverkan på EBITDA-resultatet (+46 procent i kvartalet) samtidigt som nettoskulden också stiger påtagligt. Det justerade EBITDA-resultatet exklusive IFRS 16 uppgick till 28,8 MSEK (25,8) vilket var i linje med vår prognos.

Att resultatökningen var relativt dämpad trots en iögonfallande tillväxt beror mer specifikt främst på lägre lönsamhet och högre kostnader för vissa enheter i Stockholm vilket vi bedömer delvis är av övergående karaktär. Inom International har färre genomförda aktiviteter medfört lägre omsättning och resultat jämfört med motsvarande kvartal 2018 vilket också ger en negativ mixeffekt för koncernen totalt sett. Aktiviteten kan variera ganska mycket mellan olika kvartal men KPI:er ligger kvar på höga nivåer, vilket i så fall borde tala för en återhämtning under resten av året. Bolagets målsättning är att träffa nya avtal i Mellanöstern under 2019 vilket ytterligare skulle stärka tillväxtutsikterna.

Vi höjer våra intäktsprognoser med 3-4 procent. Samtidigt lämnar vi vår resultatprognos (exklusive IFRS 16) för 2019 i stort oförändrad då vi räknar med att nya avtal och expansioner av kliniker innebär en viss inkörningsperiod. Vi höjer motiverat värde till 14,5 kr (14,1) efter utdelning med hänsyn till en attraktiv relativvärdering, enligt vår bedömning. 

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.