Boubou Hallberg blir sjukhusdirektör i UAE

Report this content

Boubou Hallberg, MD, PhD har rekryterats av sjukvårdskoncernen GHP till ny sjukhusdirektör vid Sheikh Khalifa Medical City Ajman (SKMCA) i Förenade Arabemiraten.

Boubou Hallberg kommer i denna position att leda kvinno- och barnsjukhuset där han ersätter Professor Göran Lingman. Göran har haft rollen sedan starten hösten 2016 och lagt en god grund för sjukhusets fortsatta utveckling.

Boubou Hallberg kommer närmast från en position som patientområdeschef och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset där han haft ett flertal ledande roller. Han har arbetat aktivt med forskning inom Karolinska Institutet med fokus på hjärnskyddande behandling för förtidigt födda och nyfödda barn, familjecentrerad vård och hälso-/sjukvårdsdesign.

”Jag är övertygad att Boubou Hallberg kommer att bli ett starkt tillskott till vår ledningsgrupp och vara en del av vår positiva utveckling av sjukvårdsgruppen”, säger Erik Wassberg, VD SKMCA.

”Jag ser mycket fram emot detta uppdrag i UAE och hoppas med mina erfarenheter från förändringsledning, införandet av kvalitetsstyrning och integrera nya arbetssätt i nya sjukhuslokaler på Karolinska, kunna bidra till vidareutvecklingen av SKMCA och GHP:s visioner. Genom specialisering och att systematiskt styra på de värden som är viktiga för patienterna går det att uppnå stora hälsovinster på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Boubou Hallberg.

Boubou Hallberg tillträder 5 november 2018.

Göteborg 19 september 2018
GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07
Philip Delborn, Finansdirektör, Tel: 0702-12 52 64

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

GHP Specialty Care AB (publ) |  Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00
| Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Taggar: