Delårsrapport januari-mars 2019: Sjätte kvartalet i rad med resultatförbättring

Report this content

 • Stark organisk tillväxt och förbättrat resultat
 • Ny ortopedisk klinik öppnad i Stockholm
 • Vårdsamverkan investerar i verktyg för att analysera och optimera vårdkedjor
 • I kvartalet drabbas International av en förskjutning av intäkter till senare kvartal

Första kvartalet 2019

 • Försäljningsintäkterna ökade till 330,4 Msek (278,7)
 • Organiska tillväxten ökade till 17,4 procent (10,7)
 • EBITDA ökade till 42,2 Msek (25,8). Exklusive IFRS 16-effekt ökade EBITDA till 28,8 Msek (25,8)
 • EBITDA-marginalen ökade till 12,8 procent (9,3). Exklusive IFRS 16-effekt uppgick EBITDA-marginalen till 8,7 procent (9,3)
 • EBIT ökade till 21,4 Msek (19,3). Exklusive IFRS 16-effekt ökade EBIT till 21,2 Msek (19,3)
 • EBIT-marginalen uppgick till 6,5 procent (6,9). Exklusive IFRS 16-effekt uppgick EBIT-marginalen till 6,4 procent (6,9)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade till 15,1 Msek (14,0). Exklusive IFRS 16-effekt ökade EAT till 15,6 Msek (14,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK (0,18). Exklusive IFRS 16-effekt ökade Resultat per aktie till 0,19 SEK (0,18)

VD-ord
Vi startar året med GHP:s bästa första kvartal hittills och vi har återigen ett kvartal med god organisk tillväxt. Vi har en stark kultur av kontinuerlig utveckling med gott driv i varje enskild klinik. Detta är grunden till de goda kvalitetsresultaten och bättre finansiella resultat. Vidare attraherar det nya medarbetare och ger god tillväxt.

När vi har en bra underliggande verksamhet skapar det också utrymme för utveckling och nya satsningar. I kvartalet har vi öppnat vår nya ortopediska klinik vid Gärdet i Stockholm. Det är en satsning som inledningsvis medför en del uppstartskostnader men som kommer att bidra positivt över tid och kommer att uppskattas av både våra kunder och våra patienter.

Vårt segment Norden fortsätter att växa i perioden och våra intäkter ökar i alla segmentets undermarknader. Eftersom vi ser att efterfrågan på högkvalitativ specialistvård fortsätter att öka har vi fortsatt att skapa mer kapacitet i våra kliniker. I mars färdigställdes ytterligare en operationssal i Köpenhamn och vi har lyckats att rekrytera fler duktiga specialister till våra kliniker under första kvartalet. Ett annat viktigt område för vår finansiella utveckling är att vårdval och upphandlingar har en rimlig utformning och uppmuntrar ett sunt beteende. Där arbetar vi aktivt med att stötta utvecklingen av strukturerna genom dialog med beställarna. Detta är ett långsiktigt arbete men vi har redan sett att vi kan göra skillnad genom att lägga fokus på denna fråga.

Vårt segment International har haft ett händelserikt kvartal. Utvecklingen av de fyra sjukhusen i UAE har fortsatt i en positiv riktning, där vårdpersonalen i sjukhusen varje dag gör viktiga insatser för att förbättra sjukvården och ge alla patienter ett bra omhändertagande. Vår ersättning i UAE påverkas bland annat av i vilket kvartal vissa definierade aktiviteter utförs, vilket gör att intäkterna kan variera mellan kvartalen. Under det första kvartalet var det något färre aktiviteter vilket också återspeglas i kvartalets intäkter och resultat. Det innebär att vi senare under året kommer att utföra desto fler aktiviteter.

Vi har under årets inledande månader lagt tid på att förklara varför det är så viktigt att GHP är på plats i Förenade Arabemiraten. Under de drygt två år som vi varit operatörer för sjukhusen har vi tillsammans med myndigheterna kunnat utveckla vården betydligt. Till exempel överlever betydligt fler av de allvarliga traumafall som kommer in på akutmottagningen och vi har skapat en modern förlossningsvård. För var och en av alla de ca 250 000 patienter som årligen söker vård på sjukhusen har GHP:s närvaro enbart haft en positiv effekt.

Det finns ett stort otillfredsställt vårdbehov i regionen och vi är övertygade om att GHP är i en bra position för att möta detta. Vi har därför fortsatt att satsa vidare på affärsutveckling under det första kvartalet. Vårt affärsutvecklingsteam har fokus på att säkra nya managementkontrakt i Mellanöstern under 2019.

GHP:s tredje segment, Vårdsamverkan, har under kvartalet arbetat vidare med att hjälpa försäkringsbolagen att erbjuda patienterna en effektiv vårdresa som är tydligt kopplad till höga kvalitetsutfall. Vi har nu en välfungerande modell där vårt arbetssätt skapar värde för patienterna, försäkringsbolagen och för GHP. Vårdsamverkan fungerar som en egen, fristående verksamhet där vi köper in vård både från GHP:s egna kliniker och från externa kliniker. Vi har under första kvartalet etablerat verktyg för att på ett strukturerat sätt kunna analysera och optimera vårdkedjorna ytterligare och vi utvecklar hela tiden vårt digitala erbjudande för att möta försäkringsbolagens och patienternas behov.

Nu gäller det att fortsätta utveckla våra segment för att säkerställa att vi realiserar den stora potential som finns i vart och ett av dem och som skapar en riktigt stark helhet.

Göteborg den 23 april 2019
GHP Specialty Care AB (publ)
Styrelsen

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07
Philip Delborn, Finansdirektör, Tel: 0702-12 52 64

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

GHP Specialty Care AB (publ) |  Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00
| Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Informationen är sådan som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019 klockan 08:00.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Taggar: