GHP startar ny verksamhet inom Urologi

Som ett led i att stärka sin position inom urologin i Stockholm startar GHP en urologisk klinik vid Läkarhuset Odenplan i Stockholm. Kliniken kommer att ledas av Magnus Annerstedt, som har ett brett engagemang både nationellt och internationellt inom urologin med spetskompetens inom prostatacancervård och robotkirurgi. GHP har sedan tidigare Urologcentrum vid Liljeholmen i södra Stockholm. Den nya kliniken vid Odenplan kommer att komplettera med ett upptagningsområde för centrala och norra Stockholm.

GHP Urologcentrum Odenplan startar 1 februari 2018 och kommer att utreda, behandla och följa upp patienter med bl.a. prostatacancer, godartad prostataförstoring och vattenkastningsbesvär. Urologin är ett växande område för privat sjukvård i Stockholm efter det att Vårdval infördes inom området våren 2017.

”Vi ser fram emot att bygga upp verksamheten tillsammans med GHP. Omhändertagandet av de urologiska patienterna i Stockholm kan utvecklas mycket och samarbetet med GHP ger oss större möjligheter att bidra till detta”, säger Magnus Annerstedt, klinikens VD.

”Vi är stolta över att få samarbeta med Magnus och hans team. Magnus kombinerar en hög klinisk kompetens med en god erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter, vilket borgar för ett framgångsrikt samarbete med GHP”, säger Max van Eijk, Affärsområdeschef för GHP i Stockholm.
GHP Urologcentrum Odenplan förväntas ha en positiv men inte väsentlig påverkan på GHP:s resultat för 2018.

Göteborg, 8 januari 2018
GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07
Max van Eijk, Affärsområdeschef Stockholm, Tel: 0723-59 57 98

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

GHP Specialty Care AB (publ) |  Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00
| Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.