Telefonkonferens Bokslutskommuniké 2015

GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2015.

Tid: onsdag 24 februari 2016 kl. 09:30

Telefonkonferensen hålls på engelska och webbsändningen nås via GHP:s hemsida under Investor Relations eller via följande länk: GHP webbsänd telefonkonferens onsdag 24 februari 2016

GHP:s VD Daniel Öhman och Tf. CFO Susanna Laursen presenterar resultatet och svarar på frågor. För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in tio minuter före utsatt tid till något av följande telefonnummer:

SE: +46 (0) 8-566 426 97 eller
UK: +44 (0) 20 3008 9819

Ett pressmeddelande med GHP:s bokslutskommuniké 2015 kommer att publiceras onsdag 24 februari 2016 kl. 08:00.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.ghp.se under Investor Relations.

Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå i inspelad form på www.ghp.se under Investor Relations.

Göteborg 17 februari 2016
GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Susanna Laursen, Tf. CFO, Tel: 0709-61 64 64

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

GHP Specialty Care AB (publ) | Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00
| Fax 031-313 13 21 | www.ghp.s

Taggar: