Telefonkonferens delårsrapport januari-juni 2012

Global Health Partner inbjuder till telefonkonferens på engelska med anledning av delårsrapporten för januari-juni 2012.

Tid: tisdagen den 17 juli 2012 kl. 09.30

Vid deltagande vänligen ring in tio minuter före utsatt tid till följande telefonnummer:
08-505 597 72

Deltagare från Global Health Partner är:
Per Båtelson, VD
Tobias Linebäck, CFO

Ett pressmeddelande med Global Health Partners delårsrapport januari-juni 2012 kommer att publiceras tisdagen den 17 juli kl. 8.00.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.globalhealthpartner.com.

Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå i inspelad form på www.globalhealthpartner.com.

Göteborg 10 juli 2012
Global Health Partner AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Tobias Linebäck, CFO och Head of Investor Relations, telefon: 0708-55 37 19

Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda behandlingsområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.