Kraftig ökning av Sveriges bilförare som tävlar med GPS:en

Report this content

De stora utvikbara kartorna och gamla kartböckerna i bilens handskfack är ett minne blott. Istället har det blivit allt vanligare att använda olika GPS-tjänster för att hitta rätt på bilvägarna. Navigationssystemet är ett nyttigt och bra verktyg, men det kan också innebära en trafikfara för den som är stressad eller tävlingsinriktad.

 GPS-tjänster ger en ungefärlig uppskattad ankomsttid när man knappar in en destination. Tiden anpassar sig sedan utefter resans gång och blir längre om det exempelvis uppstått köer eller liknande längs med resvägen. Men det kan vara lätt hänt att som förare räkna med att komma fram till sin destination på den ursprungliga restid som angetts och har det uppstått hinder på vägen så kräver det ofta att man kör över hastighetsgränserna.

– Hög hastighet och fokus på annat än bilkörningen, som exempelvis att hinna ikapp GPS:en, är en farlig kombination. Jag kan förstå att man vill komma fram till sin destination i god tid, men det får aldrig ske på bekostnad av trafiksäkerheten. Det är viktigt att komma ihåg att den ursprungliga tiden bara är en uppskattning. GPS:en vet ju inte vilka eventuella hinder som finns på vägen och kan inte räkna ut en tid utefter dem innan de dyker upp längs med resan, säger Markus Ljungblad, som är skadechef inom Gjensidige Försäkring.

Den stora majoriteten (81 procent) av de svenska bilförarna som använder GPS, anser att den uppskattning av restiden som GPS:en ger vid start överensstämmer med tiden som resan faktiskt tar, men åtta procent anser att tiden som GPS:en uppskattar är för kort. Samtidigt uppger totalt 38 procent av de bilförare som använder GPS, att de har tävlat och kört ikapp med GPS:en. I kategorin yngre män i åldern 25 till 29 år är det så många som 68 procent som anger att de har kört ikapp, motsvarande siffra för kvinnor i samma ålder är 55 procent. Det visar en ny undersökning som Gjensidige Försäkring har gjort i samarbete med Kantar Sifo.

– Det här är oroväckande för det viktigaste är ju inte att komma fram så fort som möjligt, utan att komma fram helskinnad på ett säkert sätt och att inte utsätta andra medtrafikanter för en onödig trafikfara, säger Markus Ljungblad.

När samma fråga ställdes för ett år sedan och var det 25 procent som uppgav att de kört ikapp med GPS:en och 12 procent som ansåg att GPS:en anger en för kort restid.

– Det är fler som idag anser att GPS:en anger en korrekt destinationstid, trots det ser vi en kraftig ökning av andelen bilförare som tävlar med GPS:en. Det är anmärkningsvärt, men det skulle eventuellt kunna ha ett samband med en mer utbredd användning av den här typen av tjänst eller i värsta fall att det blivit mer socialt accepterat att köra för fort, något innebär en onödig trafikfara och som i värsta fall kan få allvarliga konsekvenser, säger Markus Ljungblad.

*Om undersökningen Gjensidige Försäkring Sverige har i samarbete med Kantar Sifo genomfört en undersökning som bygger på intervjuer med drygt 1100 svenskar som fått svara på frågor kring olika områden.

För mer information välkommen att kontakta:

Tina Halldén, kommunikationschef: tina.hallden@gjensidige.se Tel: 076 855 24 21

Markus Ljungblad, skadechef: markus.ljungblad@gjensidige.se Tel: 076 855 29 65

Gjensidige Försäkring Sverige är en filial till Gjensidige Forsikkring ASA. Gjensidige är ett ledande nordiskt sakförsäkringsbolag och är noterat på Oslo Börs. I över 200 år har Gjensidige arbetat för att säkra kunders liv, hälsa och egendom. Läs gärna mer på www.gjensidige.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar