Omkring hälften av svenskarna tror att brandrisken är större i elbil

Report this content

Ungefär hälften av svenskarna tror att det är större risk för brand i en eldriven bil jämfört med risken i en bensin- eller dieseldriven bil. Det visar en undersökning som Gjensidige Försäkring har gjort i samarbete med Kantar Sifo. Risken för brand i elbilar är inte större, men konsekvenserna kan bli mer omfattande och branden i sig kan innebära större fara.

Det blir en allt vanligare syn med el- och hybridbilar på svenska vägar och inom ett par år bedöms hälften av alla bilar i landet vara elbilar.

Intresset för laddningsbara bilar är stort och det är positivt ut klimatsynpunkt. Samtidigt behöver vi få en större medvetenhet kring hur skador kan förebyggas och hur man bör agera om en brand skulle uppstå i elbilen, för det skiljer sig mot om det börjar brinna i en fossildriven bil, säger Karolin Bernås, som är skadechef inom Gjensidige Försäkring.

Nästan hälften av svenskarna (49 procent) tror att brandrisken i elbilar är större än i bensin- eller dieseldrivna. Nästan en femtedel (19 procent) tror att risken är störst i bensin- eller dieseldrivna bilar och närmare en tredjedel (32 procent) tror inte att det är någon skillnad mellan de olika fordonstyperna när det kommer till brandrisken. Det visare en ny undersökning* som Gjensidige Försäkring har gjort i samarbete med Kantar Sifo.

Rent generellt är det inte större risk att det börjar brinna i laddningsbara bilar än i bensin- eller dieseldrivna bilar. Skillnaden är att en fossildriven bil har brunnit upp på ungefär en timme, medan elbilar kan antändas på nytt en vecka efter det att branden är släckt, säger Karolin Bernås.

Elbilar drivs av litiumjonbatterier som är bra eftersom de har lång livslängd och förmåga att lagra mycket energi. Men det är batterierna som kan göra bränder i elbilar mer oförutsägbara. De kan börja brinna efter en kollision, trots att det inte finns några synliga skador på bilen. Batteriet kan explodera och vid en brand utvecklas också gaser som är mycket farliga att inandas.

Om en brand uppstår i batteriet på en elbil måste batteriet kylas ordentligt. Eftersom en elbil riskerar att börja brinna igen en relativt lång tid efter det att branden har släckts så är det viktigt att bilen står i karantän i ungefär två veckor.

– Det bästa är ju om det inte uppstår någon brand över huvud taget, så mitt bästa förebyggande råd är att alltid se till att följa tillverkarens eller leverantörens anvisningar kring din elbil och att använda den utrustning som är avsedd för laddning. Om du skulle krocka med elbilen, även om det handlar om en lätt kollision, så är mitt råd att kontakta verkstad för undersökning av bilen. Och om din elbil börjar brinna, kom ihåg att informera räddningstjänsten om att det är en laddningsbar bil, så att de kan vidta rätt skyddsåtgärder inför släckningsarbetet, säger Karolin Bernås.

*Om undersökningen Gjensidige Försäkring Sverige har i samarbete med Kantar Sifo genomfört en omfattande riskundersökning som bygger på intervjuer med 1000 svenskar som fått svara på frågor kring olika områden.

För mer information välkommen att kontakta:

Tina Halldén, kommunikationschef & pressansvarig, Gjensidige Försäkring Sverige

E-post: tina.hallden@gjensidige.se Tel: 076 855 24 21

Karolin Bernås, skadechef, Gjensidige Försäkring Sverige

E-post: karolin.bernas@gjensidige.se Tel: 070 729 05 54

Gjensidige Försäkring Sverige är en filial till Gjensidige Forsikkring ASA. Gjensidige är ett ledande nordiskt sakförsäkringsbolag och är noterat på Oslo Börs. I över 200 år har Gjensidige arbetat för att säkra kunders liv, hälsa och egendom. Läs gärna mer på www.gjensidige.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar