Gladsheim förvärvar bostadsbestånd för 544 mkr

Report this content

Gladsheim Fastigheter har tecknat avtal om två förvärv, ett i Eskilstuna och ett i Tibro. Efter de båda förvärven uppgår Gladsheims bestånd till totalt ca 1 350 lägenheter och ett samlat fastighetsvärde om 1 670 mkr.

Bostadsbeståndet i Eskilstuna har ett underliggande fastighetsvärde om 428 mkr och omfattar 230 lägenheter och en del lokaler. Beståndet utgörs av 21 fastigheter på totalt 15 875 kvadratmeter. Förvärvet sker i bolagsform och säljare är Hermelin Fastigheter AB, tillträde sker 1 december.

Bostadsbeståndet i Tibro har ett underliggande fastighetsvärde om 116 mkr och omfattar 118 lägenheter fördelade på sex fastigheter på totalt 8 928 kvadratmeter. Förvärvet sker i bolagsform och säljare är Dellmander Fastigheter AB och tillträde sker i slutet på november.

”Det aktuella Eskilstunaförvärvet blir Gladsheims tredje förvärv i orten, som nu blir Gladsheims största med totalt 350 lägenheter. Med förvärvet är vi också glada att kunna välkomna medarbetarna från Hermelin Fastigheter som på ett naturligt sätt passar väldigt väl in i Gladsheims organisation. Det är ett mycket kompetent team som kommer att bidra till vår expansion och säkerställa en fortsatt effektiv förvaltning och värdeskapande av det förvärvade beståndet. Att säljaren också tar en delbetalning i Gladsheimaktier vittnar om styrkan i vår affärsmodell.” säger David Dahlgren, VD Gladsheim Fastigheter.

”Vi har haft en fantastisk utveckling på våra fastighetssatsningar i Eskilstuna. Det är med glädje vi ser fram emot att vara med på den fortsatta resan i det större sammanhang som Gladsheim erbjuder för.” säger Maximilian Hermelin, VD och grundare av Hermelin Fastigheter.

”Gladsheim finns på flera orter i regionen och på flera lägen i varje ort, vilket skapar goda möjligheter för våra hyresgäster att flytta inom vårt bestånd utifrån hur deras behov av boende förändras. I Eskilstuna har vi såväl lägenheter väldigt centralt med närhet till tågstation och gallerior, som lägenheter i lugnare områden som Torshälla, som passar familjer som värdesätter närheten till natur mer.” fortsätter David Dahlgren.

Eskilstuna har ett starkt geografiskt strategiskt läge med motorvägar som möter logistikflödet från både Norrköping och Linköping. Vidare finns goda tågförbindelser med Stockholm, Västerås och Örebro inom en timmes radie. Med en stark industritradition som grund växer även Eskilstunas betydelse som högskoleort och kunskapsstad. Närheten till Mälaren och Stockholm gör att Eskilstuna bedöms utvecklas starkt de kommande åren.

”Förvärvet i Tibro är Gladsheims första i orten och kompletterar vårt tidigare bestånd i Skaraborg, med fastigheter i Skövde, Skara och Töreboda väldigt väl.  Med Tibrofastigheterna får vi en förvaltningsregion på över 500 lägenheter. Genom att finnas på flera orter i regionen skapar vi möjligheter för våra hyresgäster att flytta inom vårt bestånd utifrån hur familjelivet utvecklas.”, fortsätter David Dahlgren, VD på Gladsheim.

Tibro ligger knappt två mil öster om Skövde och har drygt 11 000 invånare. Tibro har god kommunikation till Skövde, Stockholm och Göteborg. Skövde, där både högskola och många stora arbetsgivare finns, når man på bara 15-20 minuter med bil. Tibro har en lång tradition av möbel- och trähantverk och det finns en unik kompetens om möbler, inredning och logistik, med Nordens högsta koncentration av företag i möbelbranschen.

”Fastigheterna ligger samlade i centrala Tibro. Beståndet passar Gladsheims modell väldigt väl då fastigheterna har just de egenskaper Gladsheim söker, med starka mikrolägen, attraktiva hus för orten och goda möjligheter för oss att utveckla fastigheterna.” fortsätter David Dahlgren.

”Gladsheim har nu genomfört två förvärv på samma dag och vi har ytterligare förvärvsmöjligheter framöver. Förvärven är Gladsheims första förvärv med Ares Management som ny huvudinvesterare i bolaget. Vi har flera affärer som kommer att genomföras under hösten Gladsheim är i en expansionsfas och vi ser fram emot att förvalta de nya fastigheterna och fortsätta växa enligt vår expansionsplan”, avslutar David Dahlgren.

Gladsheims rådgivare i förvärvet var Setterwalls Advokatbyrå, Amblin och Sweco. Hermelins rådgivare var Landahl Advokatbyrå.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Gladsheim Fastigheter AB

070 – 287 64 02

david.dahlgren@gladsheim.se

Om Gladsheim Fastigheter

Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i universitets- och regionhuvudstäder. Beståndet omfattar närmre 1 350 lägenheter med ett fastighetsvärde om 1 670 mkr. Namnet Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” och illustrerar vår ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för våra hyresgäster.

Prenumerera