Gladsheim förvärvar bostadsbestånd i Karlskoga för 51 mkr

Report this content

Gladsheim Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av ett bostadsbestånd i Karlskoga om 76 lägenheter. Den totala ytan uppgår till 7 800 kvadratmeter, varav drygt 2 500 kvadratmeter utgörs av lokaler med framtida potential att konverteras till bostäder. Förvärvet sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 51 mkr. Direktavkastningen bedöms uppgå till 5,8 procent. Säljare är Blibros Fastigheter AB, och tillträde sker i slutet av oktober. Efter förvärvet uppgår Gladsheims bestånd till närmare 600 lägenheter.

”Det aktuella förvärvet blir Gladsheims tredje förvärv sedan starten i mars och utökar vår närvaro i Mälardalskorridoren mellan Stockholm och Karlstad. Fastigheterna har just de egenskaper Gladsheim söker, med starka mikrolägen, attraktiva hus för orten och goda möjligheter för oss att utveckla fastigheterna. Genom vår renoveringsmetodik och fokus på en trevlig boendemiljö kommer Gladsheim också kunna erbjuda attraktiva lägenheter med nyproduktionsstandard till en rimlig månadskostnad”, säger David Dahlgren, VD Gladsheim Fastigheter.

Karlskoga är en attraktiv ort med sin bas i försvarsindustrin och en av Sveriges ingenjörstätaste städer. Sverige och omvärlden befinner sig i en rustningsperiod som gynnar Karlskoga och dess teknologiintensiva företag. Med 25 minuters bilresa till Örebro och 45 minuter till Karlstad finns även en närhet till universitet och regionstäder, samtidigt som man når Stockholm på två timmar med tåg.

”Modern teknologi i kombination med goda kommunikationer ger möjligheter för orter som Karlskoga att utvecklas starkt de kommande åren, och där vill vi vara med och skapa bra boendemöjligheter. Vi arbetar med flera intressanta förvärvsmöjligheter i Mälardalen och på annat håll och kommer att göra fler affärer under hösten ”, avslutar David Dahlgren.

Gladsheims rådgivare i förvärvet var Setterwalls Advokatbyrå och Amblin. Säljarens rådgivare var Croisette och Walthon Advokatbyrå.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Gladsheim Fastigheter AB, 070 - 2876402, dd@gladsheimfastigheter.se

Om Gladsheim Fastigheter

Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder. Namnet Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” och illustrerar vår ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för våra hyresgäster.

Gladsheim grundades under 2018 av VD David Dahlgren. David var tidigare VD på börsnoterade Amasten 2014-2017 och byggde då upp ett bostadsbestånd på 3 miljarder med fokus på mellanstora orter. Medgrundare är CFO Fredrik Gynnerstedt, med erfarenhet som CFO i flera börsnoterade bolag.

Prenumerera

Dokument & länkar