Bolagsstämma i Glasis Holding AB (publ)

Bolagsstämma i Glasis Holding AB (publ) Vid bolagsstämman i Glasis Holding AB (publ) den 21 februari 2001, bekräftades samgåendet med El & Industrimontage Svenska AB i Umeå. Stämman beslutade att ändra bolagsordningen. Ny firma blir, förutsatt PRV:s godkännande, EIAB Holding AB. Aktiens nominella värde stämplas ner till 10 öre per aktie för att täcka förluster. Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade vidare att genomföra en nyemission på 70 miljoner aktier à 20 öre samt en konvertibelemission, motsvarande 40 miljoner aktier à 25 öre. Styrelsens ursprungliga förslag på 50 miljoner aktier ändrades strax före stämman för att möjliggöra ett kontantbud på minoritetsaktierna i EIAB. Till ny styrelse valdes John Dahlfors, Hans E Nilson, Torsten Lundström, Rolf Tannergård, Tomas Lindström, Robert Rehbinder och Mats Öhgren. Till ny revisor valdes Wilhelm Sande. John Dahlfors valdes till ny ordförande. Till ny VD utsågs Rolf Tannergård, som ersätter Robert Rehbinder. För ytterligare information: Rolf Tannergård, 070-665 46 15 Robert Rehbinder, 070-824 98 40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00280/bit0001.pdf

Dokument & länkar