H.M. Drottning Silvia öppnar ”Global Child Forum om Mellanöstern och Nordafrika”

Flera svenska storbolag medverkar tillsammans med Amnesty, Arabförbundet samt regionala och internationella barnrättsorganisationer för att diskutera barnrättigheter i regionen. 

Stockholm, 13 november 2014. Över 400 beslutsfattare från näringsliv, stat, akademi och civilsamhälle samlas idag på Global Child Forum i Dubai för att diskutera barnrättsfrågor. Forumet öppnas av H.M. Drottning Silvia och bland huvudtalare är Amnestys generalsekreterare Salil Shetty, Arabförbundets biträdande generalsekreterare H.E. Ambassador Ahmed Benhelli, samt Klas Balkow, VD, Clas Ohlson.

”Global Child Forums vision är en hållbar värld där barns rättigheter respekteras och har stöd av alla aktörer i samhället. Vår övertygelse är att vi genom en plattform för global dialog, kunskap och sektoröverskridande samarbete kan inspirera till ytterligare åtgärder för barns rättigheter” kommenterade H.M. Drottning Silva. 

”Idag firar näringsliv, stat, akademi och civilsamhälle 25-årsdagen av FN:s barnkonvention men vi får inte glömma de hot och utmaningar barn fortfarande står inför, varje dag, i hela världen. Tack vare Global Child Forum hoppas jag att vi idag tar ett steg närmare att förbättra rättigheterna för barn i Mellanöstern och Nordafrika” sa Salil Shetty, generalsekreterare, Amnesty International.

”Hos oss på Clas Ohlson står hållbarhetsfrågor högt på agendan och vi är såklart oerhört stolta över att få delta vid Global Child Forum och berätta om hur vi jobbar. Genom att arbeta integrerat med frågorna utifrån Barnrättsprinciperna får vi en tydlig och konkret hållbarhetsagenda som är värdefull för oss att diskutera i denna typ av forum” förklarade Klas Balkow, VD, Clas Ohlson som nyligen öppnat sin första butik i Dubai.

”Jag är hedrad att Global Child Forum har valt Mellanöstern och Nordafrika för sitt första internationella forum. Detta är en viktig samling av ledare inom området för barns rättigheter som Arabförbundet är stolt över att vara en del av" noterade H.E. Ambassador Ahmed Benhelli, biträdande generalsekreterare, Arabförbundet.

Global Child Forum organiserar efter fyra framgångsrika forum på Stockholms slott sitt första evenemang utanför Sverige. Global Child Forum är en oberoende plattform för global dialog, kunskap och sektoröverskridande samarbeten initierad av H.M. Konungen och H.M. Drottningen.

”Syftet med evenemanget är att bredda nätverken av intressenter, speciellt internationella företag och finansiella institutioner, som arbetar för barns rättigheter samt att öka kunskapsutbytet i regionen och  att stötta nya former av samarbeten som leder till konkreta insatser”, sa Ulf Karlberg, ordförande, Global Child Forum, i sitt inledningstal.

För mer information, vänligen kontakta:

Isak Hagen, mobil/mejl: 073 644 09 24, isak.hagen@bm.com

Om Global Child Forum

Global Child Forums vision är en hållbar värld där barns rättigheter respekteras och har stöd av alla aktörer i samhället. Vår övertygelse är att vi genom en plattform för global dialog, kunskap och sektoröverskridande samarbete kan inspirera till ytterligare åtgärder för barns rättigheter som en del av företags och finansiella institutioners hållbarhetsagenda. Global Child Forum är en stiftelse som initierades av Hans Majestät Konungen och Hennes Majestät Drottningen år 2009. www.globalchildforum.org

Dokument & länkar