Pressinbjudan:Barns rättigheter i fokus på Global Child Forum, April 11, Kungliga slottet, Stockholm, Sverige

Fyrahundra utvalda ledare från internationella företag, finansiella institutioner, representanter från FN, NGOs, den akademiska världen och representanter från regeringen samlas på Kungliga slottet för att diskutera barnrättsfrågor den 11 april.

Deltar gör bland annat Roberto Azevedo, World Trade Organization; Navanethem Pillay, Förenta Nationerna; Maria Larsson, Socialdepartementet, Lars Rieben Sörensen, Novo Nordisk; Mats Granryd, Tele2; Kathleen Cravero - Kristofersson, Oak Foundation; Hilary Parsons, Nestlé; Marie Busch, LEGO Group; Howard Taylor, Nike Foundation; Percy Barnevik, Hand in Hand International. Forumet har blivit en av den mest tongivande sammankomsten kring barns rättigheter.

Utdrag från programmet:

•   Ambassador Roberto Azevedo, Director General, World Trade Organization

 - Hur barns rättigheter påverkas av förhandlingarna i Doha

- Världshandels påverkan på barns rättigheter

• Lansering av investerarinitiativ för barnrättsfrågor

- Flera av de mest betydelsefulla finansiella institutionerna och förvaltarna presenterar en nytt investerarinitiativ för kommande riktlinjer gällande barnrättsfrågor

Se bifogat program för mer information om sessioner och talare.

Global Child Forum i Ekot och TT den 8 april:

Många företag saknar policy mot barnarbete

Policy för barnarbete saknas ofta

Tid och datum

Tid: 08:30, fredag, 11 april, 2014

Plats: Kungliga slottet, Stockholm

Medtag giltig press -ID. Ackreditering krävs. För ackreditering och intervjuer, vänligen kontakta Martinus Rönnerman, Pressansvarig , Global Child Forum

E-postadress: martinus.ronnerman@globalchildforum.org, mobil: +46 735 22 55 42

Om Global Child Forum

Global Child Forum är en oberoende, global plattform med intressenter från flera sektorer. Huvudsyftet är att öka kunskapen och föra dialog om hur man bäst främjar barns rättigheter inom ramen för FNs Barnkonvention. 

Global Child Forum samlar ledare från näringsliv, myndigheter, den akademiska världen och det civila samhället i en gemensam insats för att stödja och förbättra barns rättigheter.