Beslut från Extra bolagsstämma Global Gaming

Report this content

Global Gaming 555 AB höll den 14 augusti 2019 en extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades i enlighet med framlagda förslag.

BDO Mälardalen AB, med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor, utsågs genom nyval till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömnlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Global Gaming är noterat på First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tobias Fagerlund, VD och Koncernchef

E-post: tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
E-post: niklas.jonsson@globalgaming.com

Tel: +46 (0) 8 551 154 31

Dokument & länkar