Förändring av antalet aktier och röster i Global Gaming 555 AB

Report this content

Global Gaming har ökat antal aktier med 1 200 000 som följd av att ledningen fullt nyttjat incitamentsprogram från 2016 och antal aktier och röster uppgår nu till 40 877 500.

Antal aktier i Global Gaming 555 AB uppgår per den 31 mars 2018 till 40 877 500 aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 40 877 500 röster.

Bakgrunden till ökningen av antalet aktier och röster är konvertering av optioner från ledningens incitamentsprogram från 2016 på 1 200 000 optioner till 1 200 000 aktier. Bolaget tillfördes 7,2 MSEK och aktiekapitalet ökas med 1,2 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Tell, CFO
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 31 mars 2018, klockan 08:00 CET.