Global Gaming – NanoCasino.com live i Sverige (English version follows)

Report this content

NanoCasino.com, det första steget i det tidigare offentliggjorda samarbetet mellan Global Gaming och Finnplay, lanseras idag på den svenska marknaden.

Viral Interactive Limited, som innehar licens för kommersiellt onlinespel utfärdad av Spelinspektionen, har idag lanserat NanoCasino.com. Viral Interactive är licenshavaren och följaktligen fullt ansvarigt för driften av NanoCasino.com. Ett av Global Gaming:s dotterbolag är marknadsföringspartner och bistår som sådan med resurser och expertis kring marknadsföring, kundupplevelse och varumärkeshantering.

Det är den första lanseringen som bolagen gör tillsammans på Finnplays teknikplattform, vilken utöver i Sverige är licensierad eller godkänd i ett stort antal länder som Storbritannien, Malta, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Danmark, Estland och Mexiko.

Tobias Fagerlund, VD Global Gaming, säger i en kommentar:
- Det är otroligt spännande att Viral nu lanserar NanoCasino.com och att vi är med som partner. Jag hoppas och tror att den svenska publiken kommer att tycka om det. Ett tryggt och säkert onlinecasino där underhållning och spelglädje står i fokus och som erbjuds från en av marknadens bästa, säkraste och mest ansvarstagande plattformar. Vi känner oss väldigt trygga i att allas våra högt ställda krav på en casinoprodukt väl uppfylls av NanoCasino.com.  

Martin Prantner, Finnplays VD, kommenterade:
- Vi ser fram emot att lansera vårt nya varumärke NanoCasino.com i Sverige och dra nytta av marknadsföringskompetensen och resurserna som Global Gaming erbjuder. Vi är en nordisk leverantör av spelplattformar, därför är Sverige vår hemmamarknad och vi strävar efter att upprätthålla lagstiftningens strikta krav.

För ytterligare information, kontakta
Tobias Fagerlund, VD
+46 (0)704 15 05 85,
tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31,
niklas.jonsson@globalgaming.com 

Om Global Gaming
Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)812157690, Certifiedadviser@redeye.se.

ENGLISH

Global Gaming - NanoCasino.com now live in Sweden

NanoCasino.com, the first step in the previously announced collaboration between Global Gaming and Finnplay, is being launched in the Swedish market today.

Viral Interactive Limited, the holder of a licence for commercial online gaming from the Swedish Gambling Authority, has launched NanoCasino.com today. Viral Interactive is the licence holder, thus fully responsible for operating NanoCasino.com. One of Global Gaming's subsidiaries is the marketing partner, and as such assists with resources and expertise in matters of marketing, customer experience and brand management.

The launch is the first joint launch for the companies on Finnplay's technology platform, which, besides Sweden, is licensed or approved in a large number of countries such as the United Kingdom, Malta, Romania, Bulgaria, Hungary, Denmark, Estonia, and Mexico.

Tobias Fagerlund, CEO of Global Gaming, commented the launch:
“It is incredibly exciting that Viral is now launching NanoCasino.com with us as a partner. I hope, and have reason to believe, that Swedish customers will enjoy it. NanoCasino is a safe and secure online casino that focuses on entertainment and the pleasure of gaming, and it’s being offered from one of the market's best, safest and most responsible platforms. 

“We feel very confident that our high standards for a casino product are met by NanoCasino.com.”

Martin Prantner, Finnplay's CEO, commented:
“We are looking forward to launching our new brand NanoCasino.com in Sweden and benefiting from Global Gaming’s marketing expertise and resources. Being a Nordic gaming platform provider, Sweden is our home market and we are committed to upholding the strict standards of the regulation.” 

For further information, please contact
Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85,
tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31,
niklas.jonsson@globalgaming.com 

About Global Gaming 
Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on the PayNPLay technology, allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience by simplifying and shortening the registration process.
The company’s Certified Adviser is Redeye AB, with contact information, +46 (0) 8 121 576 90, certifiedadvisor@redeye.se.