Global Gaming 555 AB – Halvårsrapport – januari - juni 2020

Report this content

"Global Gaming återigen lönsamt!"

Kvartal 2, april - juni 2020

 • Intäkterna uppgick till 71,8 (132,2) mkr.
 • Rörelseresultatet blev 1,1 (-11,1) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 (-11,8) mkr, motsvarande 0,03 (-0,29) kr per aktie.
 • Operationellt kassaflöde uppgick till 9,1 (-9,6) mkr.
 • Global Gaming fortsätter arbetet med att anpassa organisation och kostnader och redovisar vinst i kvartalet.

Halvår, januari - juni 2020

 • Intäkterna uppgick till 129,7 (294,3) mkr.
 • Rörelseresultatet blev 0,8 (-54,5) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,7 (-53,3) mkr, motsvarande 0,02 (-1,30) kr per aktie.
 • Operationellt kassaflöde uppgick till -5,1 (-50,8) mkr.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Petter Fagrell utsedd till ny VD för de maltesiska dotterbolagen.
 • Global Gaming får ny huvudägare, då Enlabs AB den 8 juni meddelade att de hade förvärvat 29,9 procent av aktierna i bolaget.
 • I samband med förvärvet begärde huvudägaren att en extra bolagsstämma ska hållas i avsikt att föreslå ny styrelse. Extra bolagsstämma hålls den 6 augusti.

Händelser efter periodens slut

 • Global Gaming säljer av rättigheter avseende Nano Casino till Finnplay-gruppen, för 0,5 mEUR.
 

VD ord

”Nu tjänar vi pengar igen!”

Det senaste 15 månaderna har varit den svåraste och mest utmanande period jag upplevt i mitt yrkesliv. När jag tillträdde som VD för Global Gaming var vi svårt stukade och hade just återkallat vårt redan beslutade förslag om aktieutdelning till ägarna. När vi i juni förra året även förlorade vår svenska licens, och med den 75 procent av våra intäkter, var det många som trodde att våra dagar var räknade. Nu tjänar vi pengar igen!

Vi uppvisade för ett år sedan en förmåga att reagera snabbt och kraftfullt i en mycket svår situation. Vi har steg för steg levererat det vi föresatt oss att göra och hela tiden anpassat och justerat vår operationella verksamhet. Ingen del av organisationen har förblivit oförändrad; vi har bytt teknisk plattform, omstrukturerat ledningen, krympt organisationen med nästan två tredjedelar och förhåller oss nu helt annorlunda till vår kostnadssida än vad vi gjorde tidigare.

Samtidigt, mitt i allt, har vi mycket koncentrerat och framgångsrikt drivit vår kvarvarande verksamhet. Intäkterna från våra återstående marknader har växt med 26 procent under årets första sex månader jämfört med första halvåret förra året och med 35 procent vid jämförelse mellan de båda årens andra kvartal. Det är också glädjande att konstatera att juli månads snittintäkt per dag har varit drygt 12 procent högre än snittet per dag under årets första sex månader. Det bådar gott för fortsättningen av året.

Vi har varit trogna den strategi vi enades runt och det är inte utan stolthet jag nu konstaterar att vi överträffat vårt första delmål om att vara break-even under första halvåret 2020. Vi gör ett rörelseresultat under andra kvartalet på 1,1 MSEK. Rensat för kostnader hänförliga till de omstruktureringar vi genomfört under kvartalet och justerat för periodens negativa valutaeffekter uppnår vi ett operationellt resultat om 7,0 MSEK under andra kvartalet.

Global Gaming är nu redo att gå in i nästa fas av bolagets historia. Vi kommer under den kommande månaden att lansera ett heltäckande sportspelserbjudande på våra befintliga marknader och varumärken och vi kommer under tredje kvartalet att fullfölja det vi tidigare kommunicerat om att lansera på flera nya marknader.

Jag är stolt och glad över det mycket goda arbete vi utfört under det gångna året och ser med spänning och tillförsikt fram emot det kommande. Inte minst ser jag fram emot en fördjupad dialog med vår nya stora ägare, Enlabs-gruppen. Oavsett vad som blir utkomsten av den så är det min absoluta uppfattning att utvecklingen rymmer stora och intressanta möjligheter för båda bolagens aktieägare och att framtiden för Global Gamings erbjudande och varumärken ser ljusare ut än på länge.

Tack för förtroendet,

Tobias Fagerlund

 

För ytterligare information, kontakta

Tobias Fagerlund, VD
+46 (0)704 15 05 85,
tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31,
niklas.jonsson@globalgaming.com

 

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2020 kl. 08:00.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

Rapporten finns att ladda ned på https://globalgaming.com/report/.