Global Gaming 555 AB Kvartalsrapport januari-mars 2019

Report this content

Kvartal 1, januari - mars 2019

  • Intäkterna uppgick till 162,1 (198,6) mkr.
  • Rörelseresultatet blev-43,3 (29,3) mkr.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -41,5 (25,8) mkr, motsvarande -1,02 (0,65) kr per aktie.

Övriga väsentliga händelser under kvartalet

  • Fördjupat samarbete med betalningsleverantören Trustly.

Händelser efter periodens slut

  • Global Gaming drar tillbaka förslag om vinstutdelning samt lämnar preliminära siffror avseende Q1 2019.
  • Tobias Fagerlund utsedd till t f Verkställande Direktör.

Kommentar från VD

Som vi tidigare informerat om uppgår Global Gaming:s intäkter till 162 miljoner kronor för det första kvartalet 2019, en nedgång med 18 procent jämfört med motsvarande period 2018. Vi har ett negativt rörelseresultat i kvartalet, drivet av spelskatt och att höga marknadsförings-kostnaderna inte omedelbart drivit intäkter. Detta är självklart en besvikelse för oss alla. Mitt viktigaste budskap i denna rapport är dock att jag, ledningen och styrelsen tror på framtiden. Vi arbetar för fullt med det åtgärdspaket som lanserades i början på året och ser samtidigt över bolagets strategi för att återta initiativet och skapa långsiktig och hållbar tillväxt. Baserat på vad vi känner till om det andra kvartalet hittills ser vi också en viss stabilisering, även om det är för tidigt att konstatera ett trendbrott.

Spelmarknaden i kraftig förändring

Det kan inte ha undgått någon att första kvartalet varit turbulent för operatörerna på den svenska spelmarknaden och att Global Gaming i många sammanhang, både på gott och ont, fått representera hela branschen. Även om vi har lyckats bygga en varumärkeskännedom för Ninja Casino som få andra når upp till och som vi är väldigt stolta över så är vi trots allt en liten aktör på denna miljardmarknad. Vad vi kan konstatera om marknadsutvecklingen är att det nationella självexkluderingsregistret Spelpaus fungerar väldigt bra och att ett stort antal spelare anslutit sig till det, att konkurrensen mellan operatörerna är mycket hård och att det pågår en omfattande debatt kring spelreklamens vara eller icke vara. Allt detta påverkar naturligtvis oss men för Global Gaming ligger nu fokus på att bygga verksamheten framåt utifrån de förutsättningar som råder.

Åtgärdsprogrammet fortskrider

Så fort vi kunde konstatera vikande tillväxt agerade vi snabbt genom att introducera ett åtgärdsprogram som ska balansera intäkter och kostnader. Åtgärderna omfattar marknadsföring och ökad riskspridning. Programmet fick inte full effekt i första kvartalet, bland annat på grund av inbokad annonsering som inte gått att häva, utan vi fortsätter arbeta med implementeringen. Efter kvartalets utgång har styrelsen också genomfört en ledningsförändring i syfte att intensifiera och utvidga ansträngningarna.

Utvecklingen i andra kvartalet

Baserat på preliminärt utfall i april har omsättningsminskningen planat ut, och i slutet av månaden kunde vi konstatera viss tillväxt – om än från nya lägre nivåer. Det är en ljusning i vad som hittills varit ett mycket turbulent år. Samtidigt vet vi utifrån senaste månaderna att förhållandena kan ändras snabbt och det är därför för tidigt att konstatera ett permanent trendbrott.

Vår kanske viktigaste resurs i detta är den kompetens som finns internt, Global Gaming består av många talangfulla individer som drivs av att skapa framtidens spelarupplevelse.

Som noterat bolag är det lätt att fastna i en ”kvartalshets” som sällan ger utrymme till längre perspektiv än till nästkommande månader. Det är viktigt att komma ihåg att förändring inte sker över en natt och för oss handlar det om att skapa ett bolag som kan växa på lång sikt och ta tillvara de möjligheter som finns både idag och längre fram.

Slutligen vill jag från styrelsens och min sida rikta ett stort tack till våra aktieägare som trots turbulenta tider tror på och stöttar Global Gaming. Vi förstår självklart det utbredda missnöje som finns och vill försäkra er om att vi lägger all vår energi på att återigen göra Global Gaming till en ledande aktör bland svenska spelbolag.

Tobias Fagerlund 
VD och koncernchef

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på en revolutionerande teknik som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse utan problem i en lång registreringsprocess. Global Gaming utsågs till Sveriges snabbast växande teknologiföretag (Deloitte Sweden Technology Fast 50) i november 2018. Global Gaming är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tobias Fagerlund, tf VD
E-post: tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
E-post: niklas.jonsson@globalgaming.com
Tel: +46 (0) 8 551 154 31

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 Maj 2019 kl. 08:00 CET.

Dokument & länkar