Global Gaming överlåter rättigheter till Nano Casino till Finnplay-gruppen för 500 000 Euro (English version follows)

Global Gaming har idag ingått avtal med Finnplay-gruppen avseende överlåtelse av de kvarvarande rättigheterna i varumärket Nano Casino. Överlåtelsen är en följd av att Finnplay sålt sitt dotterbolag Viral Interactive Ltd. Finnplay-gruppen förvärvar rättigheterna från ett av Global Gamings dotterbolag för en köpeskilling om 500 000 Euro. Försäljningen ökar innevarande periods resultat med motsvarande belopp.

”Vi är väldigt glada att Finnplay-gruppen och dess samarbetspartner ser fortsatt potential och värde i varumärket Nano Casino. Vi kommer följa utvecklingen av Nano Casino med stort intresse”, säger Global Gamings VD och koncernchef Tobias Fagerlund i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85, 

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 

niklas.jonsson@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 10:15.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

English

Global Gaming transfers rights for Nano Casino to Finnplay Group for 500,000 Euro

Global Gaming has today entered into an agreement Finnplay Group concerning the remaining intellectual property rights in the brand Nano Casino. The transfer is a consequence of that Finnplay have divested their subsidiary Viral Interactive. Finnplay Group acquire the rights from one of Global Gaming’s subsidiaries for the amount of 500,000 Euro. The sale increases the current periods result with the same amount.

“We are very pleased that Finnplay Group and its partner sees future potential and value in the brand Nano Casino. We will follow the development of Nano Casino with interest” says Global Gaming’s CEO Tobias Fagerlund.

 

For further information, please contact:
Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85, 

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 

niklas.jonsson@globalgaming.com

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on July 6, 2020 at 10:15 CET.

About Global Gaming

Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on the PayNPLay technology, allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience by simplifying and shortening the registration process. The company is listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. The company’s Certified Adviser is Redeye AB, with contact information, +46 (0) 8 121 576 90, certifiedadvisor@redeye.se.

Prenumerera

Dokument & länkar