Incitamentsprogram tecknas till 100% och institutionell ägare ökar sitt ägande

Report this content

Global Gaming meddelar att teckningsoptionsprogram från 2016 beslutat på extra bolagstämma 2016-02-16 har avslutats. Programmet riktade sig till ledning inom koncernen i ett flertal länder och konvertering har idag skett med 100 %. För att finansiera teckning har Consensus Småbolagsfond, en befintlig ägare i Global Gaming, köpt totalt 250 000 aktier av deltagarna.

Deltagare i programmet var:
Stefan Olsson, CEO med 600 000 teckningsoptioner
Christoffer Tell, CFO med 300 000 teckningsoptioner
Morten Madsen, CMO med 300 000 teckningsoptioner

Totalt antalet aktier i bolaget kommer därmed att öka med 1 200 000 stycken. Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 40 877 500 aktier. Programmet medför en utspädningseffekt om 3,0 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Teckningskursen var 6,0 kronor per aktie och Global Gaming 555 AB:s aktiekapital ökas med 1 200 000 kronor och det egna kapitalet totalt med 7 200 000 kronor vilket är det totala belopp som tillförts.

Finansiell rådgivare i transaktionen var Redeye Aktiebolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Olsson, CEO
E-post: Stefan.olsson@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

Christoffer Tell, CFO
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 2 mars 2018, klockan 15:20 CET.