Styrelsen i Global Gaming har beslutat om aktieutdelning (English version follows)

Report this content

Styrelsen för Global Gaming har förändrat sin bedömning i Bokslutskommunikén 2019 om förslaget till vinstutdelning om 0 kr per aktie och föreslår istället till årsstämman den 8 maj en utdelning om 0,40 kr per aktie.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tobias Fagerlund, CEO
E-post: tobias.fagerlund@globalgaming.com
Tel: +46 (0) 704 15 05 85

Redeye AB, Certified Advisor

E-post: Certifiedadviser@redeye.se

Tel: +46 (0) 8 121 576 90

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 April 2020 kl. 16:55 CET.

The Board for Global Gaming has decided about dividend

The Board of Directors for Global Gaming has changed their judgement in the Year-end report 2019 concerning the dividend of 0 kr per share and instead proposes to the Annual General Meeting on May 8, a dividend of 0,40 kr per share.

For additional information please contact:

Tobias Fagerlund, CEO
Email: tobias.fagerlund@globalgaming.com
Tel: +46 (0) 704 15 05 85      

Redeye AB, Certified Advisor

E-post: Certifiedadviser@redeye.se
Tel: +46 (0) 8 121 576 90

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on 6 April 2020 at 16:55 CET.

Dokument & länkar