Lars Berg tar plats i styrelsen för Global IP Sound AB

Lars Berg tar plats i styrelsen för Global IP Sound AB Lars Berg har invalts i styrelsen för Global IP Sound (GIPS) och tillför därmed bolaget mer än 30 års erfarenhet av telekomindustrin. Det är en viktig resurs i företagets kommersialiseringsfas. Lars Berg har tidigare tillhört Ericssons ledning samt varit VD för Telia och för tyska Mannesmans telekomverksamhet. Han har styrelseuppdrag i bland annat spanska Telefonica Mobile, Eniro, Ratos, Net Insight, Shipsted och Carnegie. Till ny styrelseordförande i GIPS har utnämnts Ditlef de Vibe, VD i det norska venture capital-företaget Kistefos, störste ägare i GIPS. Övriga styrelseledamöter är Ivar Hognestad (Grunstenen), Roar Hagen (Global IP Sound), Jörgen Axelson (Linklaters Lagerlöf advokatbyrå), och Jørgen Kjærnes (Kistefos Venture Capital AS). Global IP Sound utvecklar SoundWaretm, en talkodningsmjukvara för IP- telefoni. Tekniken gör det möjligt att få en mycket hög ljudkvalité i röstsamtal via dataförbindelser, t ex över det publika Internet. Företaget satsar på marknader i USA och Europa. Från ett kontor i Hongkong bearbetas också Asien, där det vanliga telefoninätet inte är så utbyggt. Mjukvara från Global IP Sound används till exempel av teleoperatörer och tillverkare av IP-telefoner. Bland kunderna återfinns amerikanska Pingtel, IP-telefontillverkare, norska Comuniq, som utvecklar media gateways, och tyska operatören Nikotel. -IP-telefoni kommer att bli en allt viktigare del av den världsomspännande infrastrukturen för telekommunikation, säger Lars Berg. Hittills har dock den låga ljudkvalitén varit hämmande för utvecklingen. Men med produkter likt dem GIPS marknadsför, tillsammans med den snabba takten på utbyggnaden av datanäten, bedömer jag att IP- telefoni kommer få en allt större användning främst för telefoni och konferenser i stora företag. Upplysningar och kommentarer kan lämnas av Lars Berg på (+46 8-685 04 69), av styrelseordförande Ditlef De Vibe (+47 23 11 70 58), av GIPS CTO Roar Hagen (+46 70 548 5786), av GIPS VD, Paolo Spada, (+1 415 412 7396). Fakta om Global IP Sound Global IP Sound (GIPS), grundat 1999, har ett team av ledande experter inom IP-telefoni som fokuserar på att utveckla mjukvara för avkodning av ljud och tal för interaktiv realtids-kommunikation över paket-switchade nätverk. GIPS teknologi och banbrytande produkter är speciellt anpassade för röstsamtal över IP (voice over IP). Dessa möjliggör dramatiskt förbättrad hörbarhet och ljudkvalitet vid IP-telefoni även under förhållanden med hög belastning på nätverket. I allmänhet ger GIPS produkter till och med bättre ljudkvalitet än i det normala telefonnätet, även om IP-samtalet går över det publika Internet. Mer information om Global IP Sound finns på www.globalipsound.com. Global IP Sound, GIPS, SoundWare, och vidhängande produkttnamn och logotyper är varumärken som tillhör Global IP Sound, Inc., och kan vara registrerade i USA och/eller andra länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00960/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00960/bit0001.pdf

Dokument & länkar