Geert Nygaard har tillträtt tjänsten som verkställande direktör för Glycorex Transplantation AB (publ.)

Report this content

Som tidigare meddelats tillträdde Geert Nygaard tjänsten som verkställande direktör för Glycorex Transplantation AB (publ.) den 15 december 2021.

Geert har över 30 års erfarenhet inom diagnostik och life science och har haft flertalet olika ledande roller inom Abbott Laboratories, TECAN, Epigenomics och DAKO.

”Det är med stor tillförsikt jag ansluter mig till Glycorex Transplantations verksamhet när vi nu går in nästa expansionsfas”, säger Geert Nygaard. ”Vårt fokus ligger på att utöka den globala räckvidden för vår transplantationsprodukt, Glycosorb® ABO, lansera vår spännande UBP-produkt och framgent lansera vår produkt inom Reumatoid Artrit”. 

Kontakt
Geert Nygaard, VD, Glycorex Transplantation AB.
E-mail: info@glycorex.se, telefon: 046-286 52 30


Kort om bolaget 
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. 

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B. 

Prenumerera

Dokument & länkar