Glycorex Transplantation (GTAB B): Sluter avtal med distributör i Turkiet. Uppdatering försäljning Glycosorb®-ABO

Report this content

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att bolaget har slutit avtal med en distributör i Turkiet för bolagets transplantationsprodukt, Glycosorb®-ABO.
Försäljningen av Glycosorb®-ABO har uppvisat en stark återhämtning under tredje kvartalet.

Turkiet är, sett till antalet njurtransplantationer från levande givare, tredje störst i världen efter USA och Indien.

Bolaget har nu slutit ett avtal med en turkisk distributör. Denna distributör säljer ledande globala varumärken inom det medicintekniska området i Turkiet, däribland plasmaseparatorer som redan används tillsammans med Glycosorb®-ABO på andra marknader. Glycosorb®-ABO passar således mycket väl in i deras befintliga produktportfölj och kundnätverk. För att turkiska hälsoinstitutioner ska kunna använda produkten behövs en registrering vid det turkiska hälsoministeriet. Detta arbete görs av distributören och tar normal 3–4 månader innan försäljning kan påbörjas.

Vi uppskattar den årliga marknadspotentialen för Glycosorb®-ABO på den turkiska marknaden till minst 25 miljoner kronor för applikationen njurtransplantation.

Bolaget har tidigare rapporterat om hur försäljningen påverkats negativt av covid-19-pandemin. Som beskrevs i delårsrapporten för andra kvartalet, fick bolaget under slutet av perioden positiva signaler primärt från europeiska länder om att den elektiva transplantationsverksamheten stegvis skulle återupptas.

Försäljningssiffrorna för vår transplanlantationsprodukt, Glycosorb-ABO, har under hela tredje kvartalet andats optimism. Vi når inte riktigt upp till samma siffror som för tredje kvartalet 2019, men vi ser en stark återhämtning, speciellt under september månad. Under september omsatte vi drygt 10 % mer än under september 2019. Totalt för kvartalet hamnar omsättningen på ca 85 % gentemot samma period 2019. Resor och fysiska kundbesök återupptas successivt och vi avser bland annat i oktober kunna närvara vid den största transplantationskongressen i Tyskland.

För den kraftigt minskade försäljningen under mars och april har vi även beviljats omställningsstöd om ca 0,5 msek.

Kort om bolaget
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år. 
Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated.

Kontakt: 
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30 

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2020 kl. 13:25

Prenumerera

Dokument & länkar