Glycorex Transplantation AB (GTAB B):  Glycosorb[®] ABO godkänd i Turkiet

Report this content

Som tidigare meddelats har bolaget i oktober 2020 slutit avtal med en turkisk distributör. I samband med detta påbörjade distributören registreringen av Glycosorb® ABO vid det turkiska hälsoministeriet. Denna process är nu klar och produkten är godkänd och distributören kan importera och sälja Glycosorb® ABO i Turkiet.

Under 2019 utfördes fler än 3000 njurtransplantationer från levande givare i Turkiet och nästa viktiga steg är att blodgruppsinkompatibla transplantationer inkluderas i myndigheternas kostnadsersättningssystem för att kunna realisera den fulla marknadspotentialen för Glycosorb® ABO, vilken vi uppskattar till minst 25 miljoner kronor om året.

”Vi är mycket nöjda med att registreringsprocessen av Glycosorb® ABO har gått enligt plan. Under registreringstiden har vi passat på att utbilda vår distributör och man har redan påbörjat besök på kliniker. ” säger Pontus Nobréus, VD på Glycorex Transplantation AB. ”Med tanke på att Turkiet är världens tredje största marknad för njurtransplantationer från levande givare är det positivt att vår partner är igång med såväl försäljningsaktiviteter som initiativ för att erhålla kostnadsersättning på denna viktiga marknad.” avslutar Pontus Nobréus.

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2021 kl 14:00.

Kontakt

Pontus Nobréus, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: pontus.nobreus@glycorex.se, telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget

Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb® ABO-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien.Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

 Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar