Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Delårsrapport januari - juni 2022

Report this content

Accelererande försäljningstillväxt

”Glycorex hade ett starkt andra kvartal 2022 med solid tvåsiffrig tillväxt. Effekterna av covid-19-pandemin fortsatte att avta, vilket i kombination med en effektiv implementering av bolagets G4G-strategi gav ett mycket bra kvartal.” – Geert Nygaard, vd

Finansiell information

April – juni 2022

 • Nettoomsättning: 11,2 miljoner kronor (8,0).
 • Rörelseresultat: -1,7 miljoner kronor (-2,2)
 • Periodens resultat: -1,7 miljoner kronor (-2,3)
 • Resultat per aktie: -0,02 kronor (-0,03)

Händelser under det andra kvartalet

 • Distributörsavtal i Chile. Påbörjade marknadsinsatser.
 • Registrering av Glycosorb® ABO i Sydafrika. Första ordern på Glycosorb® ABO från distributör.
 • Nya transplantationscentra adderade i England och i Indien.
 • Deltagande som utställare på ATC (American Transplant Congress) i Boston.
 • Indisk kund rapporterar framgångsrik blod-gruppsinkompatibel levertransplantation från en levande givare med användning av Glycosorb® ABO.
 • Beställning av Glycosorb® ABO från välrenommerat centra i England för behandling av Pure Red Cell Aplasia efter en blodgruppsinkompatibel benmärgstransplantation.
 • Möten med potentiella Glycosorb® UBP nyckelkunder på viktiga europeiska marknader.
 • Leverans av Glycosorb® UBP till två europeiska referenscentra för utvärdering.
 • Positiva initiala resultat erhållna för reduktion av anti-A/B antikroppar på trombocytkoncentrat. 
 • Tillkännagivande av samarbetspartner inom Reumatoid artrit-projektet.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Vd:n för Glycorex Transplantation AB (publ) säger upp sin anställning.

DELÅRSRAPPORTEN FÖR KVARTAL 2 2022 I SIN HELHET BIFOGAS

För mer information, vänligen kontakta:

Glycorex Transplantation AB (publ)

Scheelevägen 27

SE-223 63 Lund

Telefon: 046 286 5230

info@glycorex.com

glycorex.com

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl. 08:00 CET.

Kort om bolaget
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. 

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.

Prenumerera

Dokument & länkar