Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Förstärkning på säljsidan

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på̊ NGM Equity, meddelar att bolaget förstärker försäljningsorganisationen för att ytterligare öka marknadssatsningen och affärsutvecklingen på tillväxtmarknaderna.

Roland Andersson tillträder som Regional Sales Director APAC, Latin America och MEA från och med första september.
Roland har en 25-årig internationell karriär av ledande sälj- och marknadschefsbefattningar med fokus på tillväxtmarknader, på vilka han har etablerat distributörs- och säljkanaler, ansvarat för egna säljbolag samt själv aktivt deltagit i försäljning till myndigheter/sjukvården. Roland har även varit stationerad i Kina och Centralamerika vilket gett honom djupare kunskap och förståelse för lokala kulturella skillnader och tillvägagångsätt på de olika marknaderna. 

Denna information lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2018 kl. 16:25

Om Glycorex Transplantation 
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. 

Produkten har hittills använts vid fler än 3 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter.
Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 3 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb-behandlingar, kan uppskattas spara fler än 500 000 dialysbehandlingar per år.

Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Kanada och Australien. Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. 

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Kontakt: 
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB, e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30 

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera