Glycorex Transplantation AB (GTAB B) offentliggör årsredovisning för 2020

Report this content

Glycorex Transplantation AB (publ) publicerar idag bolagets årsredovisning för 2020. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.glycorex.com.

 

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april kl 18:15.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Nobréus, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: pontus.nobreus@glycorex.com, telefon: 046-286 52 30

Optimering av blod för högre livskvalitet och bättre hälsoekonomi

Glycorex unika teknologi som på molekylnivå specifikt selekterar och avlägsnar antikroppar i blodet har öppnat upp för bättre behandlingar och lösningar inom sjukvården. Bolagets medicintekniska produkter möjliggör transplantationer över blodgruppsgränsen, vilket räddar liv och leder till hälsoekonomiska fördelar genom att antalet transplantationer kan ökas. Bolagets teknologi att behandla blod appliceras inom flera områden och en ny unik produkt har nyligen lanserats som kan öka tillgängligheten på blodplasma. Flera revolutionerande produkter för behandling av autoimmuna sjukdomar är under utveckling.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B. 

 

Prenumerera