Glycorex Transplantation AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2023

Report this content

April - juni 2023

 • Nettoomsättning: 9,1 miljoner kronor (11,2)
 • Rörelseresultat: -3,9 miljoner kronor (-1,7)
 • Periodens resultat: -3,9 miljoner kronor (-1,7)
 • Resultat per aktie: -0,05 kronor (-0,02)

Sammanfattning av kvartalet

 • Minskad omsättning med 19% trots näst bästa andra kvartalet försäljningsmässigt på tio år.
 • De första blodgruppsinkompatibla njurtransplantationerna med Glycosorb® ABO genomförs i Hongkong och Belgien.
 • Utbildning och uppstart av vår teknologi på sex nya transplantationscentra.
 • Glycorex deltar på tre internationella transplantationskongresser.
 • Glycorex deltar för första gången på en internationell transfusionskongress.
 • Metoden för att genomföra blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer på barn med hjälp av Glycosorb® ABO presenteras av Dr Richard Issitt från Great Ormond Street Hospital i England på två amerikanska kongresser.
 • Av alla organtransplantationer genomförda med Glycosorb® ABO i Indien var över 22 procent levertransplantationer från levande donatorer.

VD-kommentar

Omsättningen under årets andra kvartal uppgick till 9,1 MSEK (11,2), motsvarande en minskad omsättning på 19 procent jämfört med det mycket starka andra kvartalet 2022 då vi såg en stark efterfrågan när covidpandemin klingade av och ett stort antal operationer som tidigare skjutits på framtiden kunde genomföras. Värt att notera är att andra kvartalet 2023 är bolagets näst bästa andra kvartal försäljningsmässigt på tio år och jämfört med årets första kvartal uppgick tillväxten till 29 procent. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -3,9 MSEK (-1,7).

Kvartalet har präglats av en hög aktivitetsnivå med många kundinteraktioner, deltagande på internationella kongresser samt utbildning och uppstart av vår teknologi på nya transplantationscentra. Efter kvartalets utgång har vi också stärkt vår organisation inom affärsområdet transfusion genom rekryteringen av en dedikerad Business Development Manager.

Glycorex ambition är att etablera en uthållig och lönsam tillväxt. Våra resurser är begränsade och måste fokuseras på de områden där de ger störst utdelning. Under hösten kommer vi därför att se över våra kostnader för att säkerställa att varje krona satsas på områden som kan driva tillväxt samtidigt som vi fortsätter utveckla företagets kommersiella och försäljningsorienterade del i linje med tidigare kommunicerad tillväxtstrategi.

Låt mig avslutningsvis säga att efter nio månader som vd på Glycorex är jag stärkt i min övertygelse att vår strategi tillsammans med ökat fokus och effektivitet kommer att leda till en stark utveckling under kommande år. Det är även enormt motiverande att veta att vårt hårda arbete och vår unika teknologi i slutändan bidrar till att rädda liv och att förbättra livskvalitén hos många svårt sjuka patienter.”

- Johan Lavén, VD

För mer information vänligen kontakta:
Johan Lavén, VD
Email:
johan.laven@glycorex.com
Tel: + 46 (0)73 330 92 16

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2023 kl. 08:00 CET.

Kort information om företaget
Glycorex Transplantation AB (publ) är ett globalt medicintekniskt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget har utvecklat en unik teknologi för att selektera och avlägsna specifika antikroppar i blodet.

Glycosorb® ABO är en av företagets egenutvecklade medicintekniska produkter som används för att möjliggöra blodgruppsinkompatibla transplantationer. Glycosorb® ABO används främst vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung- och stamcellstransplantationer. Mer än 60 vetenskapliga artiklar har publicerats i välrenommerade medicinska tidskrifter som visat utmärkta resultat, på både kort och lång sikt, vid blodgruppsinkompatibla transplantationer genomförda med Glycosorb® ABO. Glycosorb® ABO har använts vid mer än 6 000 transplantationer i över 25 länder. Förutom i Europa används Glycosorb® ABO bland annat i Australien, Indien, Israel, Kanada, Mexiko, Singapore, Sydafrika och Thailand.

Företaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universella (låg titer) blodprodukter och samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism).

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.