Produktlicens för Glycosorb®-ABO i Mexiko.

(GTAB B)

Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity, meddelar att den mexikanska myndigheten ger produktlicens för försäljning av Glycosorb®-ABO i Mexiko.

Mexiko är den andra marknaden i Nordamerika för vilken bolaget erhåller produktlicens.

I Mexiko genomförs cirka 2700 njurtransplantationer per år varav nästan 2000 är från levande givare. Detta är nästan lika många njurtransplantationer från levande givare som i hela Västeuropa, vilken är Bolagets nuvarande dominerande marknad.

Produktlicensen innebär att Bolaget nu kan börja marknadsföra och sälja Glycosorb®-ABO i Mexiko.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB

E-mail: vd@glycorex.ideon.se / Tel: 046-286 52 30

 

Denna information

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september kl. 08:30.

 

Om Glycorex Transplantation

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som producerar och marknadsför en egenutvecklad bioteknikbaserad medicinteknisk produkt, Glycosorb®-ABO. Produkten används för transplantationer över blodgruppsgränser. Antalet transplantationsmöjligheter ökar därmed och behandlingen med bolagets produkter har blivit rutin på flera transplantationscentra. Produkten är godkänd för klinisk användning inom EC-området och används i totalt 23 länder. Bolaget bedriver även produktutveckling inom området universell blodplasma. Fler än 1 500 njurtransplantationer har genomförts med hjälp av bolagets produkter. Varje njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader jämfört med alternativ behandling. Bolaget utvecklar även produkter för användning inom blodområdet, primärt universell blodplasma.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market. För ytterligare information, vänligen besök: www.ngm.se.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar