GOGO Lead Tech AB (publ) flyttar fram delårsrapport ett

Stockholm 2020-04-14

GOGO Lead Tech AB (“Bolaget”) flyttar fram publiceringen av delårsrapport ett till 2020-05-08. Tidigare planerat datum för delårsrapport ett var 2020-04-17. Flytten sker mot bakgrund att Bolagets konsolidering är mer omfattande än tidigare efter förvärvet av den brittiska tillgången.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@gogoleadtech.com

08-463 80 80

www.gogoleadtech.com
 

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.
 

Prenumerera

Dokument & länkar