GOGO Lead Tech AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Stockholm 2019-12-02

GOGO Lead Tech (“Bolaget”) har idag mottagit besked från Spotlight Stock Market om godkännande för notering. “Det är mycket glädjande att Bolaget har erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktie på Spotlight Stock Market. Syftet med denna notering är att vidareutveckla Bolaget i form av att skapa ett större intresse och synlighet för nuvarande samt framtida investerare. Vi ser också en mycket stor fördel i att skapa en likvid aktie för att i framtiden möjliggöra fler affärsmöjligheter i form av förvärv.” säger Christian Kronegård, VD för GOGO Lead Tech. 

Bolaget har som en tydlig ambition att växa genom förvärv och inom denna målsättning ryms förvärv av såväl bolag som plattformar inom leadgenerering samt därtill närliggande områden. GOGO Lead Tech erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online. Bolagets plattformar kan jämföras med ett annonsnätverk – Bolaget skapar knutpunkter där mötet mellan ett lead och en kund sker. Med andra ord genererar Bolaget kunder åt andra företag. Bolagets intäkter utgörs huvudsakligen från prestationsbaserad marknadsföring. Ersättningen från Bolagets kunder är kopplade till en händelse på sajten, till exempel ett klick eller en transaktion, och genereras endast när ett lead har spenderat pengar hos någon av Bolagets kunder. 

Memorandumet finns tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com samt www.gogoleadtech.com. Bolagets aktie beräknas upptas till handel 18 december 2019 under kortnamnet GOGO.

//

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@gogoleadtech.com

08-463 80 80

www.gogoleadtech.com

Om oss

Företaget GOGO Lead Tech AB (publ) är verksamma inom lead-generation och driver idag affiliate-verksamhet genom sitt dotterbolag Online Gaming Info OGI Holding AB

Prenumerera

Dokument & länkar