GOGO Lead Tech AB (publ) tillträder förvärv av leadgenereringsplattformar

Stockholm 2020-02-06

GOGO Lead Tech AB (publ) (”Bolaget”) har tillträtt förvärvet av de brittiska leadgenereringsplattformarna www.ukwebhostreview.com och www.top10-websitehosting.co.uk.

Baserat på fjärde kvartalets siffror skulle tillgången omsätta ca 5 MSEK på årsbasis med ett justerat EBITDA om 3,4 MSEK. Säljaren kommer att under en tolvmånadersperiod arbeta kvar för fortsatt utveckling av tillgångarna tillsammans med Bolaget.

 

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@gogoleadtech.com

08-463 80 80

www.gogoleadtech.com

 

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Prenumerera

Dokument & länkar