GOGO Lead Tech AB (publ) uppdaterar kring förvärvsfinansiering

Stockholm 2020-01-29

GOGO Lead Tech AB har som tidigare kommunicerat genom pressmeddelande den 21 januari ingått bindande avtal om förvärv av två plattformar inom leadgenerering. Planerat tillträde är den 5 februari 2020 och förvärvet finansieras i sin helhet genom upptagande av lån från sex olika finansiärer vilka är Aksia Invest AB, Stockholms Bergteknik AB, Pong AB, New Equity Venture International I AB, Rune Löderup och Niclas Löwgren. Lånen löper över sex månader med en månadsränta om 1,25 procent.

 

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@gogoleadtech.com

08-463 80 80

www.gogoleadtech.com

 

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Prenumerera

Dokument & länkar