GOGO Lead Tech uppdaterar om potentiellt förvärv

Stockholm 2020-01-16

GOGO Lead Tech AB (publ) ligger i fortsatta förhandlingar med ett brittiskt bolag om förvärv av plattformar verksamma inom leadgenerering. Omsättningen för plattformarna uppgick till drygt 1,2 MSEK under fjärde kvartalet 2019 med ett justerat EBITDA om drygt 0,8 MSEK. Baserat på fjärde kvartalets siffror skulle plattformarna omsätta ca 5 MSEK på årsbasis med ett justerat EBITDA om 3,4 MSEK.  Bolaget arbetar aktivt med due diligence och förhandlingar avseende finansiering av förvärvet. Köpeskillingen är uppdelad i två delar, initiala köpeskillingen uppgår till ca 6 MSEK vid tillträde och resterande del är baserat på earn-out räknat under den tolvmånadersperiod som följer efter ingånget avtal. Total köpeskilling kan högst uppgå till 4X EBITDA-resultatet för tolvmånadersperioden.

 

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@gogoleadtech.com

08-463 80 80

www.gogoleadtech.com

 

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Prenumerera

Dokument & länkar