Preliminär försäljning och verksamhetsuppdatering för augusti

Stockholm 2020-09-15

Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech uppgick till ca 200 TSEK för perioden vilket kan jämföras med (20 TSEK) samma period föregående år.

Under perioden har bolaget genomfört två bolagsförvärv, Gravel Sweden och Toppick.se. Förvärven ligger i linje med befintlig och kommunicerad strategi. Förvärven kompletterar nuvarande produktportfölj samt tillväxtstrategi. Effekten av förvärven blir också att vi nu diversifierar verksamheten ytterligare och verkar på en bredare front inom leadgenerering. Med en större och starkare organisation på plats kan vi också utveckla befintliga tillgångar i snabbare takt än tidigare. Tillträde av förvärven skedde 1 september och har därför inte konsoliderats under denna periods räkenskaper.

Under 2019 redovisade Gravel Sweden en omsättning på ca 6 MSEK med positivt resultat om ca 0,3 MSEK och har påvisat en stadig tillväxtresa senaste åren. Gravel är ett leadgenereringsbolag som inriktar sig mot prestationsbaserad marknadsföring online inom sociala genom bl.a Instagram och Facebook.

Toppick.se är en leadgenereringsplattform som lanserades i år med primär inriktning inom Web Hosting på den svenska marknaden. Plattformen har idag ca 30 anslutna kunder/leverantörer. Tillsammans med säljaren som kommer att arbeta kvar i gruppen ser vi långsiktigt på tillgången och dess utveckling.För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@gogoleadtech.com

08-463 80 80

www.gogoleadtech.com


GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.
 

Om oss

Företaget GOGO Lead Tech AB (publ) är verksamma inom lead-generation och driver idag affiliate-verksamhet genom sitt dotterbolag Online Gaming Info OGI Holding AB

Prenumerera

Dokument & länkar